Spørsmål og svar

Låntaker

Maksimal nedbetalingstid på lån via Perx er 5 år. Refinansierer du eksisterende lån, kan vi yte tilsvarende nedbetalingstid som det lån du refinansierer.

Din gjeldsinformasjon fra Gjeldsregisteret henter du her: https://www.gjeldsregisteret.com/pages/innsyn-i-egne-opplysninger
Last ned informasjonen som et PDF-dokument, og last opp dokumentet på «Min Side».

Ønsker du å låne hos Perx kan du låne fra kr 50 000 til kr 10 000 000.

Våre samarbeidende banker kan hjelpe deg ytterligere.

Det er kun mulig å søke lån gjennom Perx’ digitale plattform. Søknadsprosessen er enkel. Først identifiserer du deg med BankID. Så fyller du inn øvrig informasjon vi trenger for å få gjennomført vår kredittprosess. Til slutt bekrefter og signerer du lånetilbudet elektronisk ved bruk av BankID.

Det er individuell rentefastsettelse. Den nominelle renten du får avhenger av hvilken kredittscore som beregnes av kredittbyrået Experian. Våre nominelle renter er fra 4,5% til 7,9%

I gjennomsnitt tar det 5 dager fra godkjent søknad til lånet utbetales. Deretter tar det 2 – 3 dager før du har pengene på konto, eller til vi har gjennomført refinansiering av andre lån. Lånet ligger maksimalt ute i 14 dager på plattformen.

I gjennomsnitt ligger lånene 5 dager på plattformen før de er fylt opp. Lån som ikke er fylt opp innen 14 dager fjernes automatisk fra plattformen.

Ja, du kan når som helst innfri lånet. Du kan logge deg inn på «Min side» for å beregne det nøyaktige beløpet du skal innbetale.
For alle lån med løpetid på 12 måneder eller kortere, tatt opp etter mai 2021, må du betale renter for hele lånets løpetid.

Ja, selv om søknaden er godkjent og fylt opp på låneplattformen kan du velge å ikke akseptere lånet.

Legg igjen en kommentar

Perx formidler privatlån både med og uten sikkerhet. Lånet kan benyttes til refinansiering av andre lån, eller som et ordinært forbrukslån. Lånene er annuitetslån. Det vil si at samme beløp skal innbetales hver måned. Lån med sikkerhet er avdragsfrie ett års lån (noen ganger kan vi akseptere to års lån).

Legg igjen en kommentar

Alle som har norsk fødselsnummer, er over 21 år og bosatt i Norge kan søke om lån gjennom Perx. Og alle norske selskaper.

Legg igjen en kommentar

Etableringsgebyret brukes til å dekke kostnadene vi har til å drive selskapet. Etableringsgebyr fra 3%, som trekkes fra lånet før det utbetales, og gjør at vi kan formidle lån til svært lave renter. For deg betyr det lave månedlige lånekostnader.

Legg igjen en kommentar

Nei, långiver og låntaker er anonyme for hverandre.

Perx har en streng kredittpolicy for å beskytte låntakere og långivere. De vanligste årsaker til et avslag er din kredittscore fra Experian, en totalvurdering av din økonomiske situasjon samt dine øvrige låneforpliktelser.

Nei, forfallsdato kan ikke endres.

Nei, det er ikke mulig å endre månedlige terminbeløp, men du står fritt til å innbetale mer, og dermed nedbetale lånet over kortere tid.

Ja, lånene som formidles gjennom Perx er basert på en fast rente gjennom hele låneperioden.

Du finner informasjon om lånet ditt ved å logge deg inn på «Min Side».

Ja, på «Min Side» vil du kunne beregne deg fram til innfrielsesbeløpet.

Du kan kun søke om ett lån gjennom Perx. Ønsker du et høyere lånebeløp eller annen nedbetalingstid må du søke på nytt, slik at det nye lånet også innfrir det gamle. Søker du lån på eiendom kan vi dele opp lånet i flere mindre listinger på plattformen.

Ja, logg deg inn på «Min side». Her kan du endre dine kontaktopplysninger.

Ja, du har angrerett. Du må kontakte Perx’ kundeservice (kundeservice@perx.no) og melde fra. Tidsfristen for å benytte angreretten er 14 kalenderdager fra låneavtalen er inngått, eller fra den dagen du mottar vilkår og opplysninger i samsvar med Finansavtaleloven §48 og §51 b. Ved bruk av angreretten skal du uten unødig opphold, og senest 30 kalenderdager etter at melding er sendt, tilbakebetale lånebeløpet og betale nominelle renter som er påløpt fra lånet ble benyttet til lånebeløpet blir tilbakebetalt.

Du kan laste opp dokumentene ved å logge deg på «Min side». Der finner du også linker til Skatteetaten og Gjeldsregisteret for å få tilgang til dine dokumenter.

 

Långiver

LTV er engelsk å står for «Loan To Value» og kan enklest oversettes med en eiendoms belåningsgrad, basert på pant.
Et boliglån er sikret med pant på lik linje som Perx lån er sikret et pant. Når vi regner LTV ser vi på alle pantene som hefter eiendommen i grunnboken og legger til Perx lånet.
Jo høyere LTV jo mindre sikkert er lånet.
Bankene opererer vanligvis med en maksimal LTV på 85 %.
Ofte er foranstående boliglån mindre enn selve pantet, da lånet er blitt nedbetalt over lengre tid. LTV forblir det samme, men lånet er i praksis ennå bedre sikret om det skulle gå galt.

Selv om nordmenns betalingsmoral er høy og Perx har strenge kredittrutiner, vil det kunne skje at låntaker betaler terminbeløpet for sent eller ikke gjør opp for seg.

Alle nye lån som gis følges opp tett for å sikre at det blir etablert faste oppdrag i bank for trekk av terminbeløp.

Skulle derimot lånet bli vesentlig misligholdt vil det bli drevet inn av vår inkassopartner, Lowell.

Inndriving og inkasso

Perx har etablerte rutiner som følges ved forsinket terminbetaling og mislighold:

  • Terminvarsel sendes syv dager før forfall.
  • Dersom terminen står ubetalt 14 dager etter terminforfall, sendes en betalingspåminnelse med purregebyr, og vi kontakter låntaker.
  • 28 dager etter terminforfall sendes en ny betalingspåminnelse og vi kontakter igjen låntaker, gjerne per telefon.
  • Er to terminer forfalt, men ikke betalt etter purringer, sies lånet opp i sin helhet, og utestående beløp sendes til vår inkassopartner, Lowell, for inndrivelse gjennom utlegg i lønn, trygd, eiendom mv.
  • Ved lån med sikkerhet i eiendom vil inkassoselskapet tilslutt ta ut tvangssalgsbegjæring eiendommen vi har sikret lånet i og tvangsrealisasjon iverksettes. Når realisasjon er gjennomført vil investorene få hovedstol, renter og forsinkelsesrenter tilbake uavkortet.

Det er vi, på vegne av långiverfellesskapet, som håndterer samtlige prosesser etter at lånet er gått til inkasso.

Tap for långiver konstateres først når inkassopartner aktivt avslutter saken, uten at inndrivelse har ført frem.

  1. Vi ber deg om å svare på noen få spørsmål og fylle ut informasjon om deg selv.
  2. Du må identifisere deg ved bruk av BankID ved signering av långiveravtalen.

Ønsker du å registrere et selskap som investor må du først registrere deg selv, deretter selskapet. Dette for at vi kan sjekke at det er rett person som signerer for selskapet.

Perx har inngått samarbeid med ESPOS Norge som håndterer alle betalingstransaksjoner. På din egen bankutskrift vil det framkomme ESPOS Norge – ikke Perx Folkefinansiering.

Det er gratis å være långiver hos Perx!
Den renten låntaker betaler, er den renten du som investor får.

Alle privatpersoner over 16, og virksomheter (utenom selskaper med organisasjonsform NUF) kan investere i lån hos oss.
Mellom 16 og 18 år trenger vi fullmakt fra foreldre for å opprett en bruker.

Nei, långiver og låntaker er anonyme for hverandre.

Minste investeringsbeløp er kr 1 000.

Dersom et lån ikke fylles opp innen tidsfristen som normalt er 14 dager, slettes søknaden og investeringsbeløpet tilbakeføres din investeringskonto på plattformen.

Alle låntakere har individuell rente, basert på individuell risikoprofil. Jo større risiko du tar som investor, jo høyere blir avkastningen.

Legg igjen en kommentar

Vi rapporterer saldo på investert beløp og årets renteinntekter til Skatteetaten på samme måte som bankene gjør. Renteinntektene skattlegges på samme måte som andre kapitalinntekter i Norge.

Å låne ut penger vil alltid være forbundet med en viss risiko. For å redusere denne risikoen så mye som mulig har Perx en svært streng kredittpolicy. I tillegg til å kreve en høy score hos kredittbyrået Experian sjekker vi Gjeldsregisteret, både på søknadstidspunktet og før utbetaling av lånet. Vi innhenter også lønnsdokumentasjon og seneste skattemelding. I tillegg har Perx utviklet en kalkulator som beregner kundens disponible inntekt etter fratrekk av alle faste og variable kostnader. Kunder som får problemer med å betjene sine lån blir overført til vår inkassopartner, Lowell, som følger vanlige inkassorutiner overfor låntaker for å sikre innbetalinger over tid.
For lån gitt med sikkerhet i eiendom, må det til en korreksjon i eiendomsmarkedet før investeringen er i fare. Er lånet innenfor 50% av boligens verdi, må verdien halveres før investeringen kommer i fare.

Investorene har inngått en låneavtale direkte med låntaker og denne gjelder selv om Perx skulle gå konkurs. Ved en konkurs har Perx sikret videre drift av plattformen gjennom avtale med ESPOS Norge som administrerer alle våre betalingstransaksjoner.

Perx sender påminnelser fra dag 3 etter forfall. Dersom terminen er ubetalt 14 dager etter forfall, sendes det en purring med 14 dagers betalingsfrist. Betales det ikke innen fristen legges denne termin til neste terminvarsel. Samme purrerutine følges, og 14 dager etter forfall av termin 2 sendes oppsigelse av låneavtalen samt inkassovarsel. Utestående beløp blir oversendt til inkassopartner for inndrivelse.

Nei, med mindre lånet er sikret med pant i eiendom.

Renter og avdrag utbetales direkte til din oppgjørskonto.