Klage

Har du noe du ønsker å reklamere/klage på? Vi setter stor pris på din tilbakemelding og bistår gjerne om du tar kontakt med oss.

Hvordan klager jeg?

En reklamasjonssak blir normalt påbegynt i løpet av 3 virkedager. Behandlingstid utover dette kommer an på selve saken. Du vil få melding fra oss når saken er påbegynt og når den er ferdigbehandlet. Dersom du er misfornøyd med noe, og ønsker å klage, eller har forslag til forbedringer, ønsker vi at du tar kontakt med oss på kundeservice@perx.no eller 9817 5292.

Finansklagenemda

Perx Folkefinansiering AS er medlem av Finansklagenemda. Dette innebærer at dersom vi ikke kommer til enighet, kan du gå videre med saken din til Finansklagenemnda. Nemda er bransjens uavhengige klageorgan.

Nettside:
http://www.finkn.no

Adresse:
Finansklagenemda
Drammensveien 145
Postboks 53 Skøyen
0212 Oslo