Invester, refinansier og lån med rente mellom 5 og 8,5 prosent

Invester i lån med avkastning mellom 5 og 8,5 prosent

Søk privatlån med nominelle renter mellom 5 og 8,5 prosent

PERX tar ingen rentemargin

Din heldigitale markedsplass for forbrukslån og investering

PERX tilbyr trygg delingsøkonomi. Med PERX kan du refinansiere og låne med nominelle renter mellom 5 og 8,5 prosent. Har du penger til overs kan du låne ut penger og få en avkastning på mellom 5 og 8,5 prosent før tap. Våre løsninger sikrer gode vilkår med lav risiko.

SLIK GJØR VI DET