Publisert: 1, april 2020

Vi slåss mot de etablerte bankene – og kampen er personlig

For Andreas Gyrre, initiativtaker og gründer i Perx Folkefinansiering, er det å utfordre bankene en personlig kamp. Han har selv kjent på kroppen hva det betyr å være utsatt for bankenes rådyre betingelser. Les hans historie her.

Jeg vet mye om forbrukslån. Så mye at jeg fortsatt kjenner det på kroppen. Og jeg vet det er alt for mange som sliter med høye renter. De siste årene har nordmenns forbruksgjeld økt, samtidig som det egentlig ikke har vært en fungerende priskonkurranse på renter. Dermed har bankene tjent seg søkkrike på å låne ut til overpris.

Det er på tide å slå en innovativ kile inn i dette markedet! Politikere, media og eksperter har lenge ropt sine advarsler. Men til ingen nytte, før vi i Perx kom på banen med et fungerende alternativ.

I 2005 ble jeg gjort oppmerksom på mikrolån som verktøy knyttet til å hjelpe mennesker i utviklingsland. Parolen var hjelp til selvhjelp. Denne metodikken studerte jeg, og jeg fikk stor sans for hva den kunne utrette.

Derfor var det ekstra gøy for meg da Nobels Fredspris gikk til Muhammad Yunus og Grameen Bank i 2006. De hadde gitt tusenvis av fattige i Bangladesh en vei ut av elendigheten gjennom å skaffe dem en finansiell start.

Lånene går direkte til personer, og ikke til kostbare hjelpeorganisasjoner som minsker effektiviteten av bidragene. Alle mikrokredittlån skal gå direkte til å gi fattige entreprenører en mulighet til å starte opp sin egen bedrift.

Låntagerne er blant de aller fattigste i landene og har normalt ingen anledning til å få lån i vanlige banker. Mikrolån kan derfor gå til oppstart av små bedrifter, kjøp av verktøy til produksjon og råvarer for å komme i gang.

Etterhvert skjønte jeg at det ikke bare var utviklingsland som burde koble mennesker direkte, istedenfor å bruke banker som et svært fordyrende mellomledd.

Dette gjorde at rentenivået ble lavere, og at verdier forflyttet seg fra institusjoner ned til folk. I starten ble dette drevet frem av dugnadsånd og vilje til å forandre strukturene. I dag har de blitt sentrale finansielle aktører. Zopa i Storbritannia startet alt i 2005, mens FundingCircle i USA startet i 2010. Disse aktørene er noen av de største i dag.

I Norge gjorde stivbeinte lover og regler dette mye vanskeligere. Men heldigvis ble  reguleringene sakte og sikkert endret, og som første aktør i Norge kunne vi i Perx rett før sommeren 2018 tilby folkefinansierte lån. Vi kobler långivere og låntakere sammen, og kan gi god avkastning og forståelig risiko for de som yter lån, samtidig som låntakere får betydelig reduserte rentekostnader.

Det var en stor seier for meg personlig. For noen år siden måtte jeg selv ty til svinedyr forbruksfinansiering da jeg trengte midler til å få familien gjennom en tung økonomisk periode, i kjølvannet av en konkurs knyttet til tidligere arbeidsforhold.

Jeg har altså selv erfart hvor tungt det er når familiens finansielle stabilitet blir utfordret.

Vi hadde ingen mulighet til å få lånt opp på bolig, siden lønnsinntekten hadde falt dramatisk. For å få det til å gå rundt var vi derfor avhengig av rådyr kreditt. Det medførte at det tok mye lengre tid enn nødvendig å komme på fote igjen økonomisk.

Det er nettopp når slike hendelser skjer, at det er ekstra vondt å bli straffet av finanshaier med skyhøye renter.

Så da jeg så at forholdene endelig lå til rette for å etablere en peer-to-peer låneaktør i  Norge, visste jeg hva jeg måtte gjøre. Jeg gikk sammen med Yngve Lillehagen, som har mer enn 25 års erfaring som prosjektleder, IT-leder og forretningsutvikler i bank- og finansnæringen.

Sammen bygget vi opp plattformen, fikk de nødvendige tillatelser og etablerte organisasjonen som skulle bli Perx, med flere ansatte og over 130 aksjonærer.

Vi vokser daglig, og er nå en av de ledende folkefinansieringsaktøren i Norge. Og enda er vi bare i startgropa!

Så til dere som beriker dere på alt for høye renter gjennom å være aksjonærer eller ledere i forbrukslånsbankene: Festen er over!

Og til dere som sliter med alt for høye renter på forbrukslån: Jeg vet hvordan dere har det. Men i motsetning til meg har dere nå et rimeligere alternativ.

 

Andreas Gyrre

Folkefinansiør og gründer i Perx