Med Perx velger du risiko selv på folkelån

Vi vurderer kredittverdigheten til alle som søker lån gjennom Perx Folkefinans. Når søknaden er gjennomgått blir låntageren plassert i en risikogruppe som tildeler riktig lånerente, samt korresponderende avkastning for långiver. I Perx bruker vi risikogruppene A, B, C og avslag. Låntagerne i gruppe A gir lavest risiko.

Forsikring

Din investering er forsikret med dødsrisikoforsikring. Dersom låntager dør får du pengene dine tilbakebetalt fra forsikringsselskapet. Perx Folkefinans tilbyr også gjeldsforsikring til låntagere. Denne forsikringen dekker arbeidsledighet eller langvarig sykdom.

Dette vil påvirke avkastningen din

Følgende valg påvirker hvor mye du tjener på din investering:

1. Valg av låntagere med risikoklassifisering A, B, C eller en blanding av disse
2. Type lån, det vil si refinansiering eller forbrukslån
3. Løpetiden på investeringen din
4. Beløpet du investerer

Basert på hva du velger vil du få en avkastning mellom 4,5 og 7,9 prosent. Den beste sparerenten ligger for tiden rundt 2%*.

Hvor lenge skal pengene gro?

Du velger selv hvor lenge du ønsker å tjene penger på å investere i lån. Minste låneperiode er på 6 måneder. Velger du å reinvestere pengene dine over tid kan du bruke Perx som et alternativ til pensjonssparing.

*Basert på Finansportalen