Publisert: 2, april 2020

Skal jeg fortsette å betale for forsikringspremien i perioden jeg mottar erstatning?

Ja, når erstatningen mottas skal du likevel fortsette å betale forsikringspremien i den perioden du mottar erstatning. Erstatningen som utbetales dekker premien, i og med at denne er del av terminbeløpet.