Publisert: 2, april 2020

Hvordan kjøper jeg betalingsforsikring?

Når du søker om lån vil du motta et tilbud hvor du kan krysse av om du ønsker betalingsforsikring eller ikke. Du må bekrefte at du har akseptert informasjon om helse og arbeidsforhold. Deretter signerer du lånetilbudet med BankID og forsikringen legges automatisk til ditt låneforhold.
Vilkår for å kjøpe forsikringen:
• Du er mellom 23 og 65 år
• Du er ikke kjent med eksisterende sykdom, eller tilstand som kan medføre arbeidsuførhet eller sykehusinnleggelse
• Du er fast ansatt i minimum 50 % stilling, og minimum 6 måneder sammenhengende ansettelse, eller er selvstendig næringsdrivende som ikke mottar sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller lignende stønad eller erstatning. Forsikringsdekningen kan variere ut fra din jobbstatus
• Du er ikke kjent med, eller burde ha grunn til å regne med ufrivillig tap av arbeid
• Du har ikke mottatt personlig, betinget eller skriftlig varsel om nedbemanning, arbeidsledighet eller permittering fra din arbeidsgiver
Se fullstendig beskrivelse av vilkår