Publisert: 2, april 2020

Hvor mye koster forsikringen?

Premien for forsikringen beregnes utfra en prosentsats av lånets terminbeløp. Forsikringen koster 6,9% av lånets terminbeløp pr måned. Det betyr f.eks. at dersom terminbetalingen er 1.000 kr i månedlig terminbeløp, vil forsikringen koste deg kr 69,- i forsikringspremie pr måned.