Publisert: 2, april 2020

Hvor mye kan jeg tjene på å investere i lån?

Alle låntakere har individuell rente, basert på individuell risikoprofil. Jo større risiko du tar som investor, jo høyere blir avkastningen.