Publisert: 2, april 2020

Hvilken rente betaler jeg på lånet?

Det er individuell rentefastsettelse. Den nominelle renten du får avhenger av hvilken kredittscore som beregnes av kredittbyrået Experian. Våre nominelle renter er fra 4,5% til 7,9%