Publisert: 2, april 2020

Hvem kan investere i lån?

Alle privatpersoner og virksomheter (utenom selskaper med organisasjonsform NUF) kan investere i lån hos oss.