Publisert: 2, april 2020

Hva skjer om lånet jeg ønsker å investere i ikke blir fylt opp?

I gjennomsnitt tar det 5 dager før et lån er fylt opp. Dersom et lån ikke fylles opp innen tidsfristen som normalt er 14 dager, slettes søknaden og investeringsbeløpet tilbakeføres din investeringskonto på plattformen.