Publisert: 2, april 2020

Hva skjer dersom lånet opphører?

Dersom du har nedbetalt lånet eller at lånet av andre grunner opphører, vil forsikringen bli avsluttet fra samme dag.