Publisert: 2, april 2020

Hva skjer dersom jeg ikke betaler premien?

Premien inngår som del av terminbeløpet. Dersom terminen står ubetalt 14 dager etter terminforfall, sendes en betalingspåminnelse med purregebyr. 28 dager etter terminforfall sendes en ny betalingspåminnelse. Er to terminer forfalt, men ikke betalt etter purringer, sies lånet opp i sin helhet, og utestående beløp sendes til vår inkassopartner, Lowell, for inndrivelse. Forsikringen avsluttes ved oppsigelse av lånet og forsikringsdekningen bortfaller.