Publisert: 2, april 2020

Hva koster det å investere i lån gjennom Perx?

Som långiver betaler du forvaltningsgebyr tilsvarende 0,9 % p.a. av investerte kapital. Her er et regneeksempel:

Lån kr 100.000
6,5% rente
5 års nedbetaling
Terminbeløp kr 1.986
Långivers andel av dette lånet: 10% = kr 10.000

  • Rente til långiver: kr 1.740 i løpet av 5-årsperioden
  • Forvaltningsgebyr: kr 3,77 pr terminbeløp, totalt kr 226 over 5 år, tilsvarer ca. 0,9% p.a. av det investerte beløp
  • Gjennomsnittlig investert beløp i 5-årsperioden: kr 5.265
  • Netto årlig avkastning: 5,75%