Publisert: 2, april 2020

Hva er valgfri betalingsforsikring?

Dekker ufrivillig arbeidsledighet, permittering (gjelder ikke selvstendig næringsdrivende) samt langvarig sykemelding og sykehusinnleggelse.