Publisert: 2, april 2020

Hva er kvalifiseringstid og karenstid?

Kvalifiseringsperiode er den perioden som skal gå fra du kjøpte forsikringen og til du er berettiget til å rette et krav om erstatning. Karenstid er din egenandelsperiode, og dette er perioden som skal løpe fra du ble syk eller arbeidsledig og til den dato du kan begynne å motta erstatning.