Publisert: 2, april 2020

Hva er betalingsforsikring?

Dersom du skulle miste jobben eller bli syk i en lengre periode, vil betalingsforsikring fra Perx gjøre din økonomiske situasjon litt enklere. Mange opplever redusert inntekt og økte utgifter som følge av sykdom, og de økonomiske konsekvensene kan bli store for etterlatte hvis ektefelle eller samboer faller fra. Med en betalingsforsikring dekkes ditt månedlige terminbeløp. Dekningsomfanget avhenger av om du er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende.