Publisert: 2, april 2020

Hva dekker valgfri betalingsforsikring?

Forsikringen dekker månedlige terminbeløp på ditt lån dersom du blir arbeidsledig, permittert, langtidssykmeldt eller innlagt på sykehus. Ved død vil din utestående lånebalanse bli tilbakebetalt til långiverne i sin helhet.
Utløses ved 100 % arbeidsledighet eller permittering. Dekker månedlige renter og avdrag begrenset til maksimalt kr 13 000 per måned i maksimum 12 måneder per skadetilfelle, og totalt i 36 måneder.
• Kvalifiseringstid 90 dager
• Karensperiode 30 dager
Arbeidsuførhet (ved sykdom)
Utløses ved 100% sykmelding ved sykdom eller ulykke. Dekker månedlige renter og avdrag begrenset til maksimalt kr 13 000 per måned i maksimum 12 måneder per skadetilfelle, og totalt i 36 måneder.
• Kvalifiseringstid 30 dager
Karensperiode 30 dager

Sykehusinnleggelse (gjelder kun for selvstendig næringsdrivende)
Utløses ved sykehusinnleggelse, og dekker renter og avdrag begrenset til maksimalt 13 000 NOK i inntil 23 dager i forsikringsperioden.
• Kvalifiseringstid 30 dager
Karensperiode 7 dager