Publisert: 2, april 2020

Hva dekker dødsrisikoforsikring?

Som låntaker er du kostnadsfritt dekket av en dødsrisikoforsikring sikret erstatning ved dødsfall slik at utestående balanse på lånet på dato for dødsfallet blir innfridd.