Publisert: 2, april 2020

Fra hvilket tidspunkt er forsikringen gyldig?

Forsikringen trer i kraft fra den datoen lånet blir utbetalt.