Nå kan ALLE tjene penger på forbrukslån / folkelån!

Forventet avkastning mellom 4,5 og 7,9 prosent.

Etter to år med forberedelser er det utrolig godt å kunne si at folkefinansiering av private lån endelig kommer til Norge.

Ved å tilby høy avkastning og lavere renter på lån, skal Perx bli en solid utfordrer til de etablerte bankene i det norske markedet.

Rigget for vekst

Jeg var initiativtakeren da vi etablerte Perx i august 2016, og da vi ble registrert i Finanstilsynets konsesjonsregister i januar 2017 ble det stor jubel på kontoret.

Perx er et Fintech-selskap. I motsetning til en tradisjonell bank har vi latt teknologien danne premissene for hvordan vi har organisert oss. Vi er derfor bygget for å arbeide smidig og effektivt i alle prosesser, og er godt rigget med kjernekompetanse på alle områder.

Så ja, vi er klare til å gjøre en forskjell!

Høy avkastning og stort marked

Sist jeg sjekket tallene fra Finanstilsynet viste de at markedet for forbrukslån nå er på over 100 milliarder, og at markedet vokser med drøyt 10 prosent årlig. Dette er i tillegg et marked med store bevegelser. Tallene viser at mellom 25 til 30 prosent søker om refinansiering til bedre betingelser i løpet av året, og med tanke på de skyhøye rentene det opereres med i dag er ikke det noen stor overraskelse.

Det er ingen hemmelighet at banker som har spesialisert seg på forbrukslån har vært de mest lønnsomme i banknæringen de siste årene. Avkastningen til flere av bankene har vært eventyrlig, det blir det med en rentemargin på over 15%. Perx har ingen rentemargin!

Perx passer for alle!

Selv om lånebasert folkefinansiering av private lån, folkelån, er nytt i Norge, er det allerede godt etablert i utlandet. Aktørene består av små og store private investorer, men også finansforetak, selskaper (SMB), samt  stiftelser og organisasjoner av varierende størrelser deltar.

Plattformen til Perx

Plattformen vi har bygget PERX på benyttes i dag av over 400 finansselskaper, deriblandt ABN AMRO og RABO Bank. Den er tilpasset nasjonalt regelverk og standarder. Skalerbarhet sikres gjennom bruk av nettskybaserte løsninger. Håndtering av klientmidler utføres av uavhengig tredjepart med konsesjon fra Finanstilsynet.

Perx utvikler egen kredittscorebot

Dette er proprietær teknologi, men i korte trekk kan jeg si at roboten bygger på Big Data og AI, samt cutting edge tjenester innen social-, behavior- og usage score.

Det er trygt å investere i lån gjennom Perx. I tillegg til tradisjonell kredittsjekk, sammen med spredning av investering over flere lån og inkludert fri dødsforsikring av låntaker minimerer vi risikoen for tap som langt overgår dagens tradisjonelle banker.