Takk skal dere ha, alle sammen (og dere blir stadig flere)!

Vi starter høsten 2018 med kake i Perx-lokalene. For denne sommeren har vært en fantastisk reise!

Vi når milepæl etter milepæl! Norges eneste folkefinansieringsplattform for privatlån vokser stadig.

Det er alltid litt skummelt å lansere en helt ny tjeneste i markedet. Får vi kritikk eller skryt? Vil folk ta den i bruk? Forstår folk hva vi forsøker å få til? Virker teknologien som den skal?

Heldigvis så ser vi at det har gått bra:

  • Vi har aldri koblet så mange lån i uka som nå
  • Vi har aldri hatt så mange långivere som nå

Følgelig har vi et rekordstort antall lån på plattformen. Veksten vår tilsvarer veksten Lendify hadde i sitt oppstartsår. 

Og det er ingen liten prestasjon: Lendify er Sveriges ledende folkefinansieringsplattform. I andre driftsår ble 150 millioner kroner lånt ut gjennom Lendify. I dag er flere milliarder lånt ut gjennom plattformen. Med tilsvarende verdsettelse av selskapet.

Med den kanonstarten vi har hatt er det all grunn til å være optimist. Vi er først ute i et marked som bare såvidt er i startgropen. For folkefinansiering er kommet for å bli! Og Perx skal stå i første rekke i finansrevolusjonen!