Publisert: 6, november 2017

Slik tjener du penger på forbrukslån!

Markedet for forbrukslån er på over 140 milliarder kroner i året, og har de siste årene gitt långivere eventyrlig avkastning. Nå gir PERX deg en mulighet til å bli med på festen.

Gjennom PERX kan alle i Norge for første gang investere i og tjene penger på forbrukslån til privatpersoner.

Her kan du lese hvordan det virker.

Først i Norge

Som privatperson har det ikke vært mulig å investere direkte i forbrukslån i Norge. Har du ikke hatt aksjer i bankene har du rett og slett blitt utestengt fra festen. En fest du definitivt skulle ønske du var med på, for aktørene i dette markedet har i flere år levert en eventyrlig avkastning til sine eiere.

Nå endrer PERX spillereglene: Vi kutter ganske enkelt banken som mellomledd og gir deg direkte tilgang til dette markedet.

Vi er ingen bank, men fungerer i stedet som en låneformidler der vi ivaretar både långivers og låntakers interesser. Med en yield på 5-7,75 prosent skaper vi altså en attraktiv aktivaklasse for norske investorer, samtidig som også låntagerne får langt bedre vilkår.

Fasiliterer allerede lån for milliarder

Selv om PERX er først ute med folkefinansiering av forbrukslån i Norge, er dette allerede stort i flere andre land. De siste årene har vi vært vitne til en enorm vekst i utlånsvolum og innskudd på P2P-plattformene som er blitt lansert. I USA og England kan man lese at plattformer som Funding Circle, Lending Club og Zopa fasiliterer lån for milliarder av dollar gjennom sine løsninger allerede.

Ved å kutte ut bankene som et fordyrende mellomledd klarer disse tjenestene over tid å gi lavere renter til låntagerne, samtidig som investorene får bedre betalt for sine innskudd.

Plattformen vår fasiliterer alt det praktiske mellom låntager og investor. For å sette riktig rente og klassifisering på lån har vi utviklet en egen scoremodell som automatisk sørger for en grundig kredittvurdering av alle låntakere, før de klassifiseres og anonymiseres i tjenesten.

Denne klassifiseringen bidrar både til rett rentenivå og gjør det enklere å sette sammen en riktig vektet portefølje med ønsket risikoprofil.

Det gjør at vi er trygge i vår sak når vi sier at du kan få en godt vektet og diversifisert portefølje med relativt lav risiko, og likevel kunne forvente en avkastning på mellom 5 og 7,75 prosent.

Bygg din egen portefølje

Som ved alle investeringer vil det alltid være noe risiko for mislighold eller svik i porteføljen. Som investor har vi derfor lagt lagt opp til at du kan styre din kredittrisiko og forventet avkastning ved å bygge opp en godt vektet portefølje. Den kan du selvsagt velge å bygge opp helt selv, eller du kan velge å la vår  plattform fordele dine innskudd over flere lån automatisk etter din angitte investeringsprofil.

En portefølje bygger du fordi du ønsker ha kontroll på risiko og forventet avkastning.

Hvis du sprer dine investeringer på minst 10 ulike lån innenfor risikoklasse C, kan du forvente en årlig avkastning på 7,8 – 10,1 % på den investerte kapitalen, hensyntatt forventede kredittap. Ettersom forventede kredittap er inkludert, kan den estimerte avkastningen i den siste kolonnen sammenlignes med en sparerente på andre investeringer.

MERK: Vennligst noter at om du kun investerer i et fåtall lån, i stedet for å spre investeringene på flere lån, kan det hende at du taper hele investeringen selv om forventet avkastning for eksempel er 7,8 %. I alle tilfeller er kapitalen du investerer via PERX gjenstand for risiko, og du kan tape hele eller deler av dine investeringer.

* Kilde: Kredittinformasjonsselskapet UC.

Avkastning fra 5-9 prosent

Forventet avkastning på din portefølje vil blant annet avhenge av din risikoprofil og hvordan du bygger opp din portefølje. Ser man til erfaringer gjort hos de etablerte aktørene i utlandet, ligger en godt vektet portefølje normalt med en yield på 5-7,75 prosent.

Dette er betydelig høyere enn mange andre aktivaklasser, for ikke å snakke om tradisjonelle bankinnskudd som i verste fall kan gi deg negativ avkastning på grunn av inflasjon.

Utbetaling får du når låntakere betaler renter og terminbeløp på sine lån. Lånene som du har investert i kan ha forskjellige forfallsdatoer, og innbetalingen vises på din «konto» når de er registrert av PERX. Beløpet kan fritt disponeres, enten reinvesteres i nye lån eller utbetales til din bankkonto. Skal man tjene penger i dette markedet vil det lønne seg å reinvestere løpende over tid.

PERX er for alle

Det fine med PERX er at vi gir alle som vil en mulighet til å investere i forbrukslån. Ser man til aktørene som allerede er etablert i andre land består investorene av privatpersoner, finansforetak, selskaper(SMB) og stiftelser/organisasjoner.

Dette er ganske enkelt en attraktiv aktivaklasse for både stor og små investerorer som ønsker avkastning på pengene sine.

Vi håper du har lyst til å være med!