Publisert: 6, november 2017

PERX går rett i strupen på bankene med folkefinansiert forbrukslån

I dag blir PERX den første aktøren i Norge som lanserer en plattform for folkefinansiert forbrukslån. Dermed angriper vi bankene der det svir som mest.

Når bankene opererer med lånerenter helt opp til 20-50 prosent, samtidig som de har innskuddsrenter så lave at investorene i praksis taper penger kan de egentlig takke seg selv.

Vårt utgangspunkt er at bankenes egen grådighet har vært med på å åpne dette markedet for nye aktører. Det har vi tenkt å benytte oss av.

Målet med PERX er enkelt: Vi skal gi investorene høyere renter på innskudd, og betydelig lavere rente til de som vil refinansiere dyre lån.

Bankene skjelver

Ifølge Finanstilsynet er markedet for forbrukslån i Norge på over 140 milliarder kroner, og vokser med 10 prosent årlig. Det er altså stor og økende etterspørsel etter kreditt i markedet.

Samtidig er nye EU-reguleringer og den globale digitaliseringen i ferd med på å tvinge frem en ny konkurransesituasjon i den norske banksektoren. I praksis betyr det at nye aktører kommer inn i markedet fri for teknisk gjeld, kostbare fasiliteter og dyre distribusjonskanaler.

Resultatet er at de etablerte aktørene utfordres fra alle kanter. I tillegg til press fra etablerte konkurrenter og konvergerende bransjer, må de nå forholde seg til at små, agile og disruptive aktører går løs på enkelttjenester og leverer nye forretningsmodeller.

Der skal PERX spille en viktig rolle.

Nytt i Norge – velprøvd i utlandet

De siste årene har man vært vitne til en enorm vekst, både i utlånsvolum og innskudd på P2P-plattformene i andre land. I USA og England ser man for eksempel at plattformer som Funding Circle, Lending Club og Zopa fasiliterer lån for milliarder av dollar gjennom sine løsninger. Veksten gjør seg også synlig i verdsettelsen av disse selskapene, hvor den største aktøren Lending Club i skrivende stund er verdsatt til over 2,5 milliarder dollar.

Når PERX.no nå lanseres i det norske markedet, blir det for første gang mulig for alle nordmenn å investere direkte i forbrukslån til andre forbrukere.

Målet til PERX er som sagt å gi investorene høyere renter enn de får ved tradisjonelle innskudd, samtidig som låntakerne får lavere renter enn ved tradisjonelle forbrukslån.

Dette er mulig fordi vi kutter banken som et fordyrende mellomledd. PERX matcher altså långiver og låntaker direkte gjennom vår egen plattform.

Vi gjør dermed en tidligere utilgjengelig prosess enkel og transparent, samtidig som vi kommer inn i markedet med en helt annen kostnadsstruktur og krav til avkastning enn de andre aktørene. Driveren bak den enorme veksten vi har sett i andre land er jo at dette kommer både investor og låntaker til gode.

PERX er rigget for vekst

PERX ble etablert som selskap i august 2016 og mottok konsesjon fra Finanstilsynet i januar 2017.

Siden vi har vært et fintech-selskap fra dag en, har teknologien satt premissene for hvordan vi er  organisert. Vi er dermed rigget for å arbeide agilt og effektivt i alle prosesser, har stor kjernekompetanse på alle områdene internt, i tillegg til at vi har sterke samarbeidspartnere der vi trenger det.

Plattformen til PERX er tilpasset nasjonale standarder, der samtlige prosesser utføres i sanntid. Alle prosessene er automatiserte og skalerbare gjennom bruk av BankID, digitalt arkiv, nettsky, tredjeparts klientkonto og betalingsformidling.

For å kunne sette riktig rente og kredittscore på lånene har PERX utviklet sin egen robot. Ved hjelp av big data vil deres egenutviklede og selvlærende scoringsrobot håndtere prosessen sømløst, samtidig som den hele tiden forbedrer seg gjennom tilførsel av informasjon fra kundene i portalen.

Ved hjelp av kunstig intelligens øker vi effektiviteten, sikrer riktig rentesetting og lager en skalerbar tjeneste. Dette er proprietær teknologi, men i korte trekk kan jeg si at roboten inkluderer både tradisjonelle kredittvurderingsprosesser og cutting edge tjenester innen social-, behavior og usage score.

Vi gleder oss. Det håper vi du gjør også!