Publisert: 9, mars 2017

Rentes rente, en fremtidig mulighet?

Rentes rente får du når din månedlige renteinntekt blir stående på investeringskontoen og reinvestert over lengre tid.
Tjenesten er ikke tilgjengelig grunnet regulatoriske forhold PERX håper snart blir lempet.

Her er regnestykket

Om du investerer kr 100 000, og lar beløpet stå investert i 5 år til 8,5% avkastning vil du ha tjent kr 52 730, og kontoen din er vokst til kr 152 730.

Når du lar investeringen stå og reinvesterer hver renter og avdrag du mottar hver termin, slik at alt lånes ut, vil du ikke bare tjene renter på investeringen, men også tjene renter på rentene.

Avkastningen vil altså vokse eksponentielt jo lenger du lar investeringen stå å forrentes.
Foreløpig har vi ikke tilgjengeliggjort denne funksjon av regulatoriske hensyn.

Renters rente er en investering til din pensjon

Dersom du langtidsinvesterer i folkefinansierte lån vil du kunne bygge deg opp et solid tilskudd til pensjonen.

Hvis du i dag investerer hele kr 200 000 og får 8,5% rente, vil din investering ha vokst til nær kr 1 100 000 etter 20 år.

Om du i tillegg bruker folkefinansiering som aktivaklasse for månedlig sparing, vil du høyst sannsynlig sikre deg en god pensjonstilværelse.