Publisert: 9, mars 2017

Rentes rente, en fremtidig mulighet?

Rentes rente får du når din månedlige renteinntekt blir stående på investeringskontoen og reinvestert over lengre tid.
Tjenesten er ikke tilgjengelig grunnet regulatoriske forhold PERX håper snart blir lempet.

Her er regnestykkene

1 års investering i lån:

Din investering: 150 000 NOK
Terminbeløp 7% månedlig avkastning:
Har du investert 150 000 som du får 8% avkastning på, får du kr 12 450 i fortjeneste første år. Da har du 162 450 kr.

Dersom du lar investeringen stå og reinvesterer hver termin, slik at alt lånes ut, vil du ikke bare tjene renter på investeringen, men også tjene renter på rentene. Slik at etter andre året har investeringen økt til hele kr 175 933.

Avkastningen vil altså vokse eksponentielt jo lenger du lar investeringen stå å forrentes.
Foreløpig har vi ikke tilgjengeliggjort denne funksjon av regulatoriske hensyn.

Renters rente er en investering til din pensjon

Dersom du langtidsinvesterer i folkefinansierte lån vil du kunne bygge deg opp et solid tilskudd til pensjonen.

Hvis du i dag investerer kr 150 000 og får 8% rente, vil din investering ha vokst til kr 223 477 etter 5 år. Og etter 20 år har den vokst til hele kr 739 020.