Rentes rente på folkelån, en fremtidig mulighet?

Rentes rente får du når din månedlige renteinntekt blir stående på investeringskontoen og reinvestert over lengre tid.
Tjenesten er ikke tilgjengelig grunnet regulatoriske forhold Perx håper snart blir lempet.

Her er regnestykket

Om du investerer kr 100 000, og lar beløpet stå investert i 5 år til 7,9% avkastning vil du ha tjent kr 48 246, og kontoen din er vokst til kr 148 246.

Når du lar investeringen stå og reinvesterer renter og avdrag du mottar hver termin, slik at alt lånes ut, vil du ikke bare tjene renter på investeringen, men også tjene renter på rentene.

Avkastningen vil altså vokse eksponentielt jo lenger du lar investeringen stå å forrentes.
Foreløpig har vi ikke tilgjengeliggjort denne funksjon av regulatoriske hensyn.

Renters rente er en investering til din pensjon

Dersom du langtidsinvesterer i folkefinansierte lån vil du kunne bygge deg opp et solid tilskudd til pensjonen.

Hvis du i dag investerer hele kr 200 000 og får 7,9% rente, vil din investering ha vokst til mer enn en million etter drøye 20 år.

Om du i tillegg bruker folkefinansiering som aktivaklasse for månedlig sparing, vil du høyst sannsynlig sikre deg en god pensjonstilværelse.