Priser

Her finner du informasjon om kostnadene knyttet til å benytte Perx folkefinansieringsplattform. Perx knytter sammen långivere med låntakere, og gjennomfører de samme oppgaver som en bank gjør.

Kostnader for långiver

Du mottar den faste renten du ser på lånet. Du betaler et forvaltningsgebyr tilsvarende 0,9% p.a. av investert kapital. Her er et regneeksempel:

Lån kr 100.000
6,5% rente
5 års nedbetaling
Terminbeløp kr 1.986
Långivers andel av dette lånet: 10% = kr 10.000

  • Rente til långiver: kr 1.740 i løpet av 5-årsperioden
  • Forvaltningsgebyr: kr 3,77 pr terminbeløp, totalt kr 226 over 5 år, tilsvarer ca. 0,9% p.a. av det investerte beløp
  • Gjennomsnittlig investert beløp i 5-årsperioden: kr 5.265
  • Netto årlig avkastning: 5,75%

Kostnader for låntaker

Etableringsgebyr
Etableringsgebyret på 3,0% trekkes fra lånebeløpet før utbetaling.

Månedlig termingebyr kr 29,-
Termingebyret dekker Perx sine transaksjonskostnader knyttet til lånet ditt. Dersom du ikke betaler terminbeløpene må du betale forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Påminnelsesgebyr kr 70,-
Dersom du ikke betaler terminbeløpet innen tiden, og vi må minne deg på å betale, koster dette kr 70,-.

Inkasso
Går lånet til inkasso må du også betale kostnader relatert til dette.

Nominell og effektiv rente
Det er den effektive renten som forteller hva lånet faktisk koster. Basert på nominell rente for de ulike risikoklassene viser tabellen effektiv rente på følgende lån:
Lånebeløp: kr 125.000
Nedbetalingstid: 5 år
Etableringsgebyr: 3% av lånebeløp
Termingebyr: kr 29

RisikoklasseABC
Nominell rente4,50 %6,50 %7,90 %
Effektiv rente6,45 %8,60 %10,13 %

 

Gratis dødsrisikoforsikring

Alle låntakere er dekket av en gratis dødsrisikoforsikring, som medfører at lånet innfris ved dødsfall.

Valgfri kredittforsikring

Dersom du velger å tegne en kredittforsikring, kan det bidra til at långivere vil føle en større trygghet rundt det å låne ut sine penger til nettopp deg. Kredittforsikringen koster kun 6,7 prosent av terminbeløpet, og legges til i den månedlige fakturaen.

Dersom du har flere spørsmål kan du kontakte oss på:
kundeservice@perx.no eller telefon +47 4588 9900