Publisert: 17, april 2018

Priser

Her finner du informasjon om kostnadene knyttet til å benytte PERX folkefinansieringsplattform. PERX knytter sammen långivere med låntakere, og gjennomfører de samme oppgaver som en bank gjør.

Kostnader for långiver

Det medfører ingen kostnader ved å investere i lån fasilitert av PERX. Du mottar den faste renten du ser på lånet.

Kostnader for låntaker

Kredittsjekk
Du betaler kr 39,- for vår kredittsjekk, uavhengig av om du får lån eller ikke. Ved å ta betalt for kredittsjekken sikrer PERX seriøse låntakere. Dette er en tillitserklæring til långiverne som vil være med på å redusere risiko og opprettholde gode renter.

Etableringsgebyr
Kredittscoreklasse A: 3,0 %
Kredittscoreklasse B: 3,0 %
Kredittscoreklasse C: 3,0 %
Kredittscoreklasse D: 3,0 %

Etableringsgebyret trekkes fra lånebeløpet før utbetaling.

Månedlig termingebyr kr 20,-
Termingebyret dekker PERX sine transaksjonskostnader knyttet til lånet ditt. Dersom du ikke betaler terminbeløpene må du betale forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Påminnelsesgebyr kr 70,-
Dersom du ikke betaler terminbeløpet innen tiden, og vi må minne deg på å betale, koster dette kr 70,-.

Inkasso
Går lånet til inkasso må du også betale kostnader relatert til dette.

Gratis dødsrisikoforsikring

Alle låntakere er dekket av en gratis dødsrisikoforsikring, som medfører at lånet innfris ved dødsfall.

Valgfri kredittforsikring

Dersom du velger å tegne en kredittforsikring, kan det bidra til at långivere vil føle en større trygghet rundt det å låne ut sine penger til nettopp deg. Kredittforsikringen koster kun 6,7 prosent av terminbeløpet, og legges til i den månedlige fakturaen.

Dersom du har flere spørsmål kan du kontakte oss på:
kundeservice@perx.no eller telefon +47 4588 9900