Perx Folkefinans

Den nye måten å låne og tjene penger på

Forbrukslån er så dyrt at det skulle ikke vært lov. Bankene og investorene tjener grovt, vi andre taper. Da vi startet var derfor målet å tilby en arena der långivere og låntakere kan møtes - helt uten fordyrende mellomledd.

Resultatet er Perx.

Hvem er vi?

Perx Folkefinansiering AS er Norges første formidler av folkefinansierte lån til private. Før vi lanserte tjenesten våren 2018 jobbet vi i to år med å utvikle plattformen. Den er basert på trygge og velprøvde tredjepartsløsninger, men tilpasset norske forhold og ikke minst norske lover og regler. Perx er registrert i Finanstilsynets virksomhetsregister.

Selskapets ledelse har lang erfaring fra bank- og finansvirksomhet, samt IT-utvikling og drift.

Her kan du lese mer om ledelsen

Her kan du se hvem som sitter i vårt styre

Samarbeid med Storebrand Bank

Perx Folkefinansiering AS er finansagent for Storebrand Bank ASA. Dersom din kredittscore er under grensen som er satt for Perx, kan du få tilbud om å søke lån gjennom Storebrand Bank. Dette forutsetter at din kredittscore kvalifiserer for lån i banken. Hvis du ønsker å søke lån i banken kan du klikke på en lenke som overfører deg til Storebrand Banks søkeportal, og det er banken som vil følge deg opp videre. Perx mottar et honorar fra Storebrand Bank dersom du velger finansiering gjennom banken.

Samarbeid med Aprila Bank

Perx Folkefinansiering AS er finansagent for Aprila Bank ASA.
Det gjør at vi kan enklere skreddersy dine lånebehov. Vi avklarer dine lånemuligheter med banken og ser på totalen også knyttet opp til folkefinansiering.

Perx mottar et honorar fra Aprila dersom du velger å få finansiering fra banken.

Samarbeidspartnere

Vår revisor er BDO Norge og vår juridiske rådgiver er Advokatfirmaet Schjødt AS.