Publisert: 5, januar 2018

Långiverkategorier

Det er ulike grenser for hvor mye som kan lånes ut.
Maksimalt utlånsvolum vil til enhver tid være:

  • For privatpersoner med ligningsverdi under kr 1 250 000: kr 600 000
  • For privatpersoner med ligningsverdi over kr 1 250 000: kr 1 600 000
  • For næringsdrivende: 5 000 000
  • Foretak med tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet eller utlån – ingen beløpsgrense