Perx Folkefinans
Den smarte måten å investere penger på
  • Lav risiko
  • Enkelt
  • Høy avkastning

Slik tjener du penger på lån

Som långiver hos Perx har du mulighet til å investere i lån til privatpersoner, og dermed ta del i den fortjenesten som tidligere var forbeholdt bankene.

Folkelån, også kalt «crowdlending» er en kraftig voksende aktivaklasse internasjonalt, gjort kjent gjennom Zopa, Lending Club, Funding Circle og svenske Lendify. Også Perx har en god vekst, sist måned var utlånsvolumet opp med over 10%. Lån til private som aktivaklasse korrelerer ikke med aksjemarkedet eller lån til bedriftsmarkedet, og egner seg derfor godt i en diversifisert portefølje.

Perx er en norsk digital låneplattform. Som långiver investerer du i lån til privatpersoner som har vært gjennom Perx’ kredittvurdering. Du oppnår attraktiv avkastning uten å ta for mye risiko.

Her kan du lese mer om hvordan Perx fungerer.

De fleste lån hos Perx er refinansiering av kostbare forbrukslån med høy rente. Perx tilbyr låntaker en langt lavere rente. Som långiver hos Perx er du med på å gjøre en stor forskjell for disse låntakerne.

Slik blir du långiver

Du starter med å registrere deg som långiver. Deretter overfører du penger til din investeringskonto hos Perx. Når pengene er overført kan du begynne å investere i lån.

Lån til privatpersoner er sortert i risikoklasser fra A til C, hvor A har lavest risiko. Den faste renten varierer etter risiko og er mellom 4,5 og 7,9%. Du velger selv risikoprofil med tilhørende avkastning.

Perx samarbeider med Espos Norge som håndterer alle betalingstransaksjoner til og fra plattformen. Alle overføringer og oppgjør vil ha Espos Norge som mottaker/avsender.

Minste innskudd/investering er kr 1 000.
Du kan låne ut opp til kr 1 million pr år gjennom folkelån.

Når vi mottar månedlige innbetalinger fra låntakere utbetales renter og avdrag fortløpende til din konto.

Registrer deg her

Attraktiv avkastning

Perx deler inn låntakerne i tre risikokategorier med tilhørende rentebetingelser. Se tabellen under.

RisikoklasseABC
Nominell rente p.a.4,50 %6,50 %7,90 %

Forvaltningsgebyr

Långivere betaler et forvaltningsgebyr tilsvarende 0,9% p.a. av investert kapital. Her er et regneeksempel:

Lån kr 100.000
6,5% rente
5 års nedbetaling
Terminbeløp kr 1.986
Långivers andel av dette lånet: 10% = kr 10.000

  • Rente til långiver: kr 1.740 i løpet av 5-årsperioden
  • Forvaltningsgebyr: kr 3,77 pr terminbeløp, totalt kr 226 over 5 år, tilsvarer ca. 0,9% p.a. av det investerte beløp
  • Gjennomsnittlig investert beløp i 5-årsperioden: kr 5.265
  • Netto årlig avkastning: 5,75%

Grundig kredittsjekk

Perx analyserer lånsøkers økonomiske situasjon og gjennomfører stresstester for å vurdere betjeningsevnen. Perx forholder seg til de samme utlånsforskriftene som norske banker er pålagt å følge. Les mer om hvordan vi kredittvurderer lånsøkere

Trygghet gjennom forsikringer

Låntakere får gratis dødsrisikoforsikring som medfører at lånet gjøres opp i sin helhet om låntaker faller fra.

Låntaker kan også tegne en egen kredittforsikring. En kredittforsikring medfører at lånets terminer betales av forsikringsselskapet i tilfeller der låntaker blir syk, permittert, arbeidsledig eller ufør.

Perx er registrert hos Finanstilsynet og er lovpålagt å følge deres regelverk.

Risiko

Å låne ut penger vil alltid være forbundet med en viss risiko. For å redusere denne risikoen så mye som mulig har Perx en svært streng kredittpolicy. I tillegg til å kreve en høy score hos kredittbyrået Experian sjekker vi Gjeldsregisteret, både på søknadstidspunktet og før utbetaling av lånet. Vi innhenter også lønnsdokumentasjon og seneste skattemelding fra lånekundene. I tillegg har Perx utviklet en kalkulator som beregner kundens disponible inntekt etter fratrekk av alle faste og variable kostnader.

Basert på grunnlagsdata mottatt fra Experian er sannsynligheten for mislighold på de lånene som formidles av Perx som vist i tabellen under.

RisikoklasseABC
Sannsynlighet for mislighold0,24 %0,67 %1,45 %

Kunder som får problemer med å betjene sine lån blir overført til vår inkassopartner, Lowell, som følger vanlige inkassorutiner overfor låntaker for å sikre innbetalinger over tid. Les mer om inkasso her.

Alle lån er annuitetslån. Det betyr at både renter og avdrag betales med et fast beløp hver måned. Du binder altså ikke hele beløpet under lånets løpetid, men får en fast månedlig tilbakebetaling med god rente.