Slik tjener også du penger som banken - over 600 lån for over kr 100 mill. finansiert til nå.

Perx Folkefinans - en ny måte å investere på

Perx er en norsk digital plattform hvor private og bedrifter hjelper hverandre med finansiering man har behov for i ulike livssituasjoner.
Som långiver investerer du i lån til privatpersoner som har vært gjennom Perx' nøye kredittvurdering.

Perx tar ikke betalt i form av forvaltningsgebyr. Det betyr at renten som låntaker betaler går uavkortet til långiver.

Resultatet blir en meget konkurransedyktig avkastning, månedlige utbetalinger (som kan reinvesteres sånn at man oppnår "rentes rente") og sist, men ikke minst; långiver har ofte også sørget for at låntaker får økonomien på rett kjøl igjen, eller finansiert ulike prosjekter som hadde blitt betydelig dyrere via lån gjennom andre banker/plattformer.

I tillegg skatter du som investor kun 22% av all gevinst, mens aksjesparere må i dag skatte 35,2%. I statsbudsjettet for 2023 skal all gevinst fra aksjesparing beskattes med 37,84%, så her er det absolutt mye penger å hente.

Presentasjon av lånene

Mer enn 600 lån for over kr 100 mill. fullfinansiert

Gjennomsnittlig årlig avkastning 9,2%

Lån med løpetid på 3-24 mnd

Kun 2 låntakere med mislighold siste 2 1/2 år

Renten du ser er renten du får

Lån 1988

Rente: 13% p.a.
Risikoklasse: A
Lånelengde: 6 mnd.
Lånebeløp: kr 1.500.000

Mann på 52 år fra Oslo søker 6 mnd. avdragsfritt lån for fullfinansiering av kjøp av bygård sentralt beliggende i Moss sentrum. Bygården består av butikklokaler på gateplan og leiligheter i øvrige etasjer. Lånebehovet på kr 9 mill. deles opp i 6 lån a kr 1,5 mill. der dette er det femte, og nest siste, i rekken. Lånet er sikret med 1. prioritetspant i bygården verdsatt til kr 15,5 mill. som sikrer lånet innenfor 58 % av bygårdens verdi (LTV). Lånet er kortsiktig og vil innfris i sin helhet ved seksjonering og salg av næringsdelen i bygårdens 1. etg. Arbeidet med seksjoneringen er startet. På vegne av låntaker tilbakeholder Perx renter for hele låneperioden og utbetaler dette i sin helhet allerede ved utbetaling av lånet. Dermed får du som investor umiddelbart mulighet til å reinvestere renteinntekten. Låntaker har flere lån til andre eiendomsprosjekter hos Perx, hvor alle er ajour.

21.2 %

Gjenstående: kr 1.182.000

Lån 1989

Rente: 11% p.a.
Risikoklasse: A
Lånelengde: 4 mnd.
Lånebeløp: kr 320.000

Ektepar fra Bergen søker 4 mnd avdragsfritt lån for refinansiering av Perx lån nr 1547, de tok opp for å pusse opp egen bolig, som blir lagt ut for salg i februar. Prosessen har tatt lenger tid enn først beregnet. De har felles fast inntekt på over kr 1,4 mill samt eier en hytte ved Stavern og en på Geilo i tillegg til nevnte bolig. Hytta i Stavern vil bli overdratt til ekteparets barn i februar 2023, oppgjøret herfra vil innfri lånet. Som sikkerhet for lånet, er det etablert 2. prioritets pant i hytta i Stavern, verdsatt til kr 9 mill. bak banklån på kr 3,5 mill. Lånet er sikret innenfor 43 % av eiendommens verdi (LTV). Lånet er avdragsfritt over kun 4 måneder. Innfris lånet før utløpt låneperiode, mottar du som investor allikevel renter for hele perioden.

Fulltegnet

Lån 1983

Rente: 12% p.a.
Risikoklasse: A
Lånelengde: 12 mnd.
Lånebeløp: kr 700.000

Erfaren eiendomsutvikler på 60 år søker byggelån til oppføring av to eneboliger på egen eiendom, attraktivt beliggende i Asker utenfor Oslo. Hans lånebehov er på totalt kr 10 mill. som deles opp i en serie lån som følger prosjektet gjennom byggeprosessen. Dette lånet er siste rest til finansieringen av innledende fase bestående av infrastruktur, grunnarbeid og såle. Det har allerede blitt hentet kr 1,3 mill. gjennom lån 1973. Lånet er sikret med 1 prioritetspant i utskilt byggetomt, verdsatt til kr 4,5 mill samt 2 prioritetspant i låntakers bolig verdsatt til kr 9 mill. bak et boliglån på kr 4,5 mill. Lånet er dermed godt sikret innenfor 48% (LTV) av eiendommenes verdi. Eneboligene som bygges har i dag en forhåndtakst fra eiendomsmegler Nordvik, på tilsammen kr 20 mill og total byggekostnad er beregnet til kr 10 mill. Som ekstra tryggehet har Perx tatt pant i låntakers hytte på Tjøme, verdsatt til kr. 6,3 mill. Denne verdien er ikke medregnet i belåningsgraden ovenfor. Lånet er avdragsfritt over 12 mnd. der lånet skal innfris ved salg av eneboligene. Skjer dette før utløpt låneperiode, vil du som investor allikevel motta renter for hele perioden. På vegne av låntaker tilbakeholder Perx renter for hele låneperioden og utbetaler dette i sin helhet allerede ved utbetaling av lånet. Dermed får du som investor umiddelbart mulighet til å reinvestere renteinntekten.

Fulltegnet

Lån 1984

Rente: 12% p.a.
Risikoklasse: C
Lånelengde: 6 mnd.
Lånebeløp: kr 150.000

Mann på 41 år fra Tromsø med høy inntekt søker kortsiktig lån for refinansiering av dyr gjeld hos etablerte forbrukslånsbanker. Lånet er sikret med 2. prioritetspant i familiens bolig, verdsatt til kr 7,6 mill., bak et boliglånspant på kr 6,2 mill. Dette gir lånet en sikkerhet innenfor 84% av eiendommens verdi (LTV). Lånet er avdragsfritt over 6 måneder. Innfris lånet før utløpt låneperiode, mottar du som investor allikevel renter for hele perioden.

Fulltegnet

Lån 1971

Rente: 12% p.a.
Risikoklasse: B
Lånelengde: 5 mnd.
Lånebeløp: kr 990.000

Eiendomsutvikler på 52 år fra Haugesund søker 5 mnd avdragsfritt lån for å finansiere krav mot ett av sine eiendomsselskaper. Lånet på kr 990 000 er sikret med pant i to eiendommer; en utleiehytte på Hovden verdsatt til kr 4,3 mill. (bak pant på kr 2,65 mill.), samt en sentralt beliggende utleieleilighet i Haugesund, verdsatt til kr 1,7 mill. (bak pant på kr 1,15 mill.), som gir lånet en samlet sikkerhet innenfor 80% av eiendommenes samlede verdi (LTV). Lånet er avdragsfritt over 5 mnd der låntaker vil refinansiere lånet i tradisjonell bank, ifm bytte av bankforbindelse. Innfris lån før utløpt låneperiode, vil du som investor likevel motta renter i hele lånets løpetid. Låntaker har i tillegg et Perx nedbetalingslån, nr 1124, med restsaldo kr 32 000. Og 2 lån på til sammen kr 800 000 knyttet til ett av hans andre eiendomsselskap, Perx lånene nr 1741 og 1750, som er benyttet til eiendomsutvikling i Haugesund sentrum. Han eier flere selskap med sin kone og omsetter tilsammen for drøye kr 10 mill. pr år. Hans netto formueandel av selskapene de sammen eier er ikke medtatt, kun de lån han har.

Fulltegnet

Lån 1977

Rente: 11% p.a.
Risikoklasse: A
Lånelengde: 18 mnd.
Lånebeløp: kr 133.000

Eiendomsinvestor på 56 år fra Tønsberg som driver flere virksomheter, søker avdragsfritt lån for å refinansiering av kostbar gjeld samt betaling av utsatt skatt knyttet til sentralt plassert restaurant som han eier. Lånebehovet er på kr 2,3 mill, som vi deler opp i 3 lån for å få penger raskt i arbeid. Dette er det tredje og siste rest av lånet, de to foregående er nr 1950 og 1957. Lånene er sikret med 3. prioritets pant i en bygård i Tønsberg nylig verdivurdert til kr 16 mill, bak to banklån på til sammen kr 7,3 mill. Lånenes sikkerhet er med det innenfor 68 % av bygårdens verdi (LTV). Låntaker eier også en bolig i attraktivt område som i dag ligger ute for salg, men med disse lånene fra Perx vil han i stedet kunne utvikle denne eiendommen og oppføre en separat bolig på tomten. Lånene er avdragsfrie og går over 18 mnd. hvor renter betales hver måned. Lånene innfris enten ved salg av denne boligeiendommen, over driften til hans virksomheter eller ved refinansiering. Innfris lånet før lånets løpetid vil du uansett tjene renter for alle 18 månedene

Fulltegnet

Lån 1985

Rente: 10% p.a.
Risikoklasse: A
Lånelengde: 12 mnd.
Lånebeløp: kr 150.000

Kvinne på 64 år søker avdragsfritt lån over 12 måneder for oppussing av hennes og samboerens bolig, attraktiv beliggende i Oslo. Lånet er sikret med 2. prioritetspant i boligen, verdsatt til kr 9,3 mill., bak deres boliglån på kr 5 mill. Dette gir lånet en sikkerhet innenfor 56% av boligens verdi (LTV) og planlegges innfridd gjennom salg av eiendom i utlandet. Låntaker betaler kun renter i lånets løpetid på 12 mnd., men innfris lånet før lånets løpetid tjener du likevel renter for hele låneperioden.

Fulltegnet

Lån 1978

Rente: 12% p.a.
Risikoklasse: A
Lånelengde: 12 mnd.
Lånebeløp: kr 565.000

Mann på 61 år fra Snarøya, med ledende stilling innen shipping og offshore, søker lån for å refinansiere Perx lånene 1549 og 1566. Lånet ble gitt i forbindelse med forprosjektering av ny enebolig på utskilt tomt ved siden av sin eksisterende bolig på Snarøya. Perx har etablert sikkerhet i prosjektet bestående av eksisternede og prosjektert bolig, verdivurdert til kr 63 mill. Lånet er dermed sikret innenfor 61% (LTV), bak boliglånet og noen private lån på kr 2,5 mill. Perx har ytt flere lån både i forbindelse med dette prosjektet samt 2 hytteprosjekter på Kvitfjell; lån nr 1608, 1611, 1623, 1716, 1869 og 1909, alle i "good standing". Lånene vil bli gjort opp ved salg av enten bolig- eller hytteprosjektet. Låntaker betaler kun renter i lånets løpetid på 12 mnd. Innfris lånet før lånets løpetid tjener du likevel renter for hele låneperioden.

Fulltegnet

Lån 1982

Rente: 13% p.a.
Risikoklasse: A
Lånelengde: 6 mnd.
Lånebeløp: kr 1.500.000

Mann på 52 år fra Oslo søker 6 mnd. avdragsfritt lån for fullfinansiering av kjøp av bygård sentralt beliggende i Moss sentrum. Bygården består av butikklokaler på gateplan og leiligheter i øvrige etasjer. Lånebehovet på kr 9 mill. deles opp i 6 lån a kr 1,5 mill. der dette er det fjerde i rekken. Lånet er sikret med 1. prioritetspant i bygården verdsatt til kr 15,5 mill. som sikrer lånet innenfor 58 % av bygårdens verdi (LTV). Lånet er kortsiktig og vil innfris i sin helhet ved seksjonering og salg av næringsdelen i bygårdens 1. etg. Arbeidet med seksjoneringen er startet. På vegne av låntaker tilbakeholder Perx renter for hele låneperioden og utbetaler dette i sin helhet allerede ved utbetaling av lånet. Dermed får du som investor umiddelbart mulighet til å reinvestere renteinntekten. Låntaker har flere lån til andre eiendomsprosjekter hos Perx, hvor alle er ajour.

Fulltegnet

Folkefinans

Folkelån, også kalt folkefinansiering eller peer-to-peer lending er en kraftig voksende aktivaklasse internasjonalt.

Lån til private, som aktivaklasse korrelerer ikke med aksjemarkedet eller lån til bedriftsmarkedet, og egner seg derfor godt i en diversifisert portefølje.

Ofte refinansierer vi lån fra forbrukslånsbankene som har svært høy rente. Som långiver hos Perx er du med på å gjøre en stor forskjell for disse låntakerne.

I de aller fleste privat lånene tar vi sikkerhet i bolig for din sikkerhet av investeringen.

Her kan du lese mer om hvordan Perx fungerer.

Og mer om folkefinansiering her.

Slik investerer du i lån hos Perx

  1. Du må være registrert som långiver. Som en del av registreringsprosessen må du verifisere e-post og signere avtale digitalt.
  2. Via investeringsplattformen har du tilgang til lån med forskjellige løpetid og renter. Her har du også muligheten til å lese litt om hvem som ønsker å låne, hva pengene skal gå til og hva som stilles som sikkerhet for lånet.
  3. Når du har funnet et lån du har lyst til å investere i så velger du ønsket investeringsbeløp. Du vil deretter motta en melding med kontonummer og KID- nummer som benyttes for å sluttføre investeringsprosessen.
  4. Har du allerede ført over penger til din klientkonto hos Perx så blir investeringsbeløpet automatisk trukket fra denne kontoen. Du kan da se bort ifra kontonummer og KID- meldingen.

Minimumsinvesteringen er 1 000,-

Viktig praktisk informasjon:

I dag har investor mulighet til å tegne seg i lån uten dekning på klientkonto, dette for å senke barrieren for investering og med det bidrar til at lån fylles raskere og penger kommer i arbeid. En utfordring knyttet til dette er at enkelte investorer ikke alltid er påpasselige med å overføre penger til klientkonto umiddelbart etter at de har investert. Disse investorene følges opp av oss, men noen ganger kan det gå noen dager etter fulltegning på markedsplassen før alle investorer har dekning på klientkonto og lånet utbetales.

For å adressere dette, jobber vi i dag med implementering av «check-out» - funksjon for investerorer som vil forenkle overføring av midler til klientkonto og med det bidra til raskere dekning hos alle investorerene.

Så fort denne funksjonaliteten er implementert, vil vi vurdere om vi skal stenge for muligheten til å investere uten dekning på klientkonto.

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, vennligst kontakt oss på tlf 9817 5292 eller e-post kundeservice@perx.no

NB! Alle investeringer i lån hos Perx er juridisk bindende.

Risiko og mislighold

Det alltid være en viss risiko knyttet til det å låne ut penger.

For å redusere denne risikoen så mye som mulig har Perx en svært streng kredittpolicy.

Perx analyserer lånsøkers økonomiske situasjon og gjennomfører stresstester for å vurdere betjeningsevnen.

For lån uten sikkerhet krever vi en svært høy score hos kredittbyrået Experian. Vi sjekker Gjeldsregisteret, både på søknadstidspunktet og før utbetaling av lånet. Vi innhenter også lønnsdokumentasjon og seneste skattemelding fra lånekundene. I tillegg har Perx utviklet en kalkulator som beregner kundens disponible inntekt etter fratrekk av alle faste og variable kostnader.

Ved lån med sikkerhet i eiendom, benytter vi siste takst eller verdivurdering fra megler. Vi benytter også aktivt eiendomsdata fra Norges største boligdatabase, Eiendomsverdi AS. Eiendomsverdi AS er eid av DNB, Nordea, Sparebank1 og Eika Boligkreditt med 25% eierandel hver.

Vi setter risikoklasse ut ifra kriterier og vurderinger mht. betalingsevne, låntakers plan om innfrielse (hvis lånet er avdragsfritt) og hvor godt lånet er sikret.

Alle lån på plattformen er med sikkerhet i eiendom og hvor godt lånet er sikret (også kalt belåningsgraden) er et av de mest tungtveiende kriteriene når vi setter risikoprofil. Vi har følgende inndeling:

Klasse A: Belåningsgrad 70% eller lavere

Klasse B: Belåningsgrad 70% til 80%

Klasse C: Belåningsgrad 80 til 90%

Det vil si at hvis belåningsgraden er på 70%, må verdien på eiendommen vi har pant i falle med 30% eller mer for at vi skal være i fare for å ikke få dekket inn lånet ved et eventuelt tvangssalg.

Der hvor det etableres sikkerhet i bolig med pant, er det, som en ekstra sikkerhet for deg, en advokat som sitter på pantet; advokat Per Harald Gjerstad.

Men Perx er kun formidler av lånet, og all risiko tilknyttet lånet bæres av långiver. Ved investering i lån kan hele utlånsbeløpet utsettes for tapsrisiko.

Les mer om risiko og hvordan vi reduserer risikoen her.

Og mer om mislinghold, inndriving og inkasso her.

Perx er selvfølgelig registrert hos Finanstilsynet og er lovpålagt å følge deres regelverk.

Slik blir du långiver

Du starter med å registrere deg som långiver.

Registrerer du en bedrift som långiver, må du først registrere deg som privatperson, dette for at vi skal kunne verifisere at du har de nødvendige rettigheter. Når du har registrert deg selv og selskapet gir du oss beskjed så knytter vi dere sammen backend etterpå.

Deretter velger du hvilke lån du vil investere i.
Du får melding om hvor mye du skal betale, til hvilken konto med med hvilken KID for hvert enkelt lån du har investert i.

Perx samarbeider med Espos Norge som håndterer alle betalingstransaksjoner til og fra plattformen. Alle overføringer og oppgjør vil ha Espos Norge som mottaker/avsender.

Minste investering er kr 1 000.

Investering i lån / finansieringsvirksomhet kan bare drives av banker, kredittforetak og finansieringsforetak som har tillatelse til å drive slik virksomhet. Men det er et unntak:

Som finansieringsvirksomhet regnes ikke å yte lån gjennom plattformer for lånebasert folkefinansiering dersom:
a. plattformene drives av et låneformidlingsforetak eller finansforetak, og
b. långivers samlede utlån gjennom plattformene ikke overstiger 1 million kroner per år.

Perx Folkefinansiering AS er registrert låneformidlingsforetak hos Finanstilsynet.

De aller fleste lån er avdragsfrie.
Det betyr at kun renter betales hver måned.
Siste måned får du hele det utlånte beløpet tilbake.
Når vi mottar månedlige innbetalinger av renter fra låntakere utbetales disse fortløpende til din konto.

Eid av folket

Vi har så stor tro på folkefinansiering at selskapet også er eid av folket. Det er nå mer enn 500 medeiere i Perx. Vil du være med kan du henvende deg til oss på mail: invest@perx.no