Slik tjener også du penger som banken - over 600 lån for over kr 160 mill. finansiert til nå.

Perx Folkefinans - en ny måte å investere på

Perx er en norsk digital plattform hvor private og bedrifter hjelper hverandre med finansiering man har behov for i ulike livssituasjoner.
Som långiver investerer du i lån til privatpersoner som har vært gjennom Perx' nøye kredittvurdering.

Perx tar ikke betalt i form av forvaltningsgebyr. Det betyr at renten som låntaker betaler går uavkortet til långiver.

Resultatet blir en meget konkurransedyktig avkastning, månedlige utbetalinger (som kan reinvesteres sånn at man oppnår "rentes rente") og sist, men ikke minst; långiver har ofte også sørget for at låntaker får økonomien på rett kjøl igjen, eller finansiert ulike prosjekter som hadde blitt betydelig dyrere via lån gjennom andre banker/plattformer.

I tillegg skatter du som investor kun 22% av gevinsten, mens aksjesparere blir nå skattlagt 37,84% for all gevinst fra aksjesparing. Med andre ord er det her absolutt mye penger å hente.

Presentasjon av lånene

Mer enn 600 lån for over kr 120 mill. fullfinansiert

Gjennomsnittlig årlig avkastning 9,5%

Lån med løpetid på 3-24 mnd

Kun 2 låntakere med mislighold siste 2 1/2 år

Renten du ser er renten du får

Lån 2053

Rente: 13% p.a.
Risikoklasse: B
Lånelengde: 9 mnd.
Lånebeløp: kr 3.000.000

Erfaren eiendomsinvestor på 44 år fra Oslo søker kortsiktig lån i forbindelse med seksjonering og salg av bygård i Oslo sentrum. Lånet er sikret med pant i flere eiendommer; bygården, nylig verdsatt til kr 98 mill., belånt med kr 74 mill., en enebolig på Oslo vest, verdsatt til kr 30 mill., belånt med kr 16,5 mill., samt en gjeldfri hytte, verdsatt til kr 9,5 mill. Dette gir eiendommene som stilles som sikkerhet en samlet verdi på kr 137,5 mill, der pantet til dette lånet ligger bak et fellespant i alle 3 eiendommene på kr 75 mill. og et boliglån. Dette gir lånet sikkerheten innenfor 75 % av eiendommenes verdi (LTV). Lånet er avdragsfritt over 9 mnd. og skal innfris innen utløpt låneperiode gjennom salg av de seksjonerte leilighetene i bygården. Total låneramme er på opptil kr 12 mill. som deles opp i 4 lån a kr 3 mill. der dette er det første i rekken. På vegne av låntaker tilbakeholder Perx renter for hele låneperioden og utbetaler dette i sin helhet allerede ved utbetaling av lånet. Dermed får du som investor umiddelbart mulighet til å reinvestere renteinntekten.

40.9 %

Gjenstående: kr 1.773.000

Lån 2050

Rente: 12% p.a.
Risikoklasse: A
Lånelengde: 18 mnd.
Lånebeløp: kr 1.300.000

Eiendomsutvikler på 74 år fra Bergen søker lån til kjøp av tomt for oppføring av tomannsbolig for salg. Det totale lånebehovet på kr 3,9 mill., deles opp i tre transjer a kr 1,3 mill. for at pengene skal komme raskere i arbeid. Dette er det andre av disse tre lånene (det første er lån nr. 2048). Prosjektet er forhåndstaksert til kr 13,8 mill. og lånene er sikret med 2. prioritets pant i 6 hyttetomter i Hardanger; 5 ferdig utskilte tomter, samt en tomt som er planlagt delt opp i ytterligere 9 stk, tilsammen verdsatt til kr 8,6 mill, bak lån på kr 1,9 mill. Det er også stilt 1. prioritetspant i en sentralt beliggende tomt i Bergen verdsatt til kr 1 mill. Dette gir lånet en sikkerhet innenfor 61% av eiendommenes samlede verdi (LTV). Lånet er et avdragsfritt over 18 måneder, og rentene tilbakeholdes for å utbetales i sin helhet allerede ved utbetaling av lånet. Dermed får du som investor umiddelbart mulighet til å reinvestere renteinntekten.

50 %

Gjenstående: kr 650.000

Lån 2048

Rente: 12% p.a.
Risikoklasse: A
Lånelengde: 18 mnd.
Lånebeløp: kr 1.300.000

Eiendomsutvikler på 74 år fra Bergen søker lån til kjøp av tomt for oppføring av tomannsbolig for salg. Det totale lånebehovet på kr 3,9 mill., deles opp i tre transjer a kr 1,3 mill. for at pengene skal komme raskere i arbeid. Dette er det første av disse tre lånene. Prosjektet er forhåndstaksert til kr 13,8 mill. og lånene er sikret med 2. prioritets pant i 6 hyttetomter i Hardanger; 5 ferdig utskilte tomter, samt en tomt som er planlagt delt opp i ytterligere 9 stk, tilsammen verdsatt til kr 8,6 mill, bak lån på kr 1,9 mill. Det er også stilt 1. prioritetspant i en sentralt beliggende tomt i Bergen verdsatt til kr 1 mill. Dette gir lånet en sikkerhet innenfor 61% av eiendommenes samlede verdi (LTV). Lånet er et avdragsfritt over 18 måneder, og rentene tilbakeholdes for å utbetales i sin helhet allerede ved utbetaling av lånet. Dermed får du som investor umiddelbart mulighet til å reinvestere renteinntekten.

Fulltegnet

Lån 2052

Rente: 11.5% p.a.
Risikoklasse: A
Lånelengde: 6 mnd.
Lånebeløp: kr 771.000

Familiefar på 46 år fra Sandefjord, med godt betalt jobb innen energioptimalisering av eiendom, søker kortsiktig lån for refinansiering av lån nr. 1582 og 1602, av en serie Perx lån, tatt opp i forbindelse med refinansiering av kostbar gjeld pådratt seg som eier av et konkursrammet selskap. Refinansieringen av den kostbare gjelden er gjennomført, og samtlige Perx lån skal siden refinansieres i boliglånsbank. Prosessen knyttet til denne refinansiering i boliglånsbanken, drar ut i tid og han søker nå refinansiering av disse to nevnte Perx lånene, der hovedstol forfaller løpet av vår/sommer 2023. Hans familie støtter han ved å stille sine eiendommer som sikkerhet. Perx har dermed etablert ett pant for samtlige Perx lån på til sammen kr 2,8 mill. i familiens bolig, verdsatt til kr 5,6 mill bak boliglånet kr 2,6 mill., samt et pant på kr 1 mill. i foreldrenes bolig, verdsatt til kr 6 mill. bak boliglånet på kr 2 mill., og kr 1 mill. i familiens fritidsbolig, verdsatt til kr 1,2 mill. Samlet belåningsgrad ligger innenfor 59 % (LTV). Hans andre lån i serien har lånenr: 1556, 1689, 1892, 1934, 1941 og 1999 samtlige er i "good standing". Innfris lånet før lånets løpetid tjener du likevel renter for hele låneperioden.

Fulltegnet

Lån 2045

Rente: 12.5% p.a.
Risikoklasse: A
Lånelengde: 18 mnd.
Lånebeløp: kr 2.500.000

Erfaren eiendomsutvikler på 52 år fra Oslo søker refinansiering av banklån etter bytte av bankforbindelse. Lånet på kr 2,5 mill er avdragsfritt over 18 mnd. og rentene tilbakeholdes for alle 18 mnd og utbetales umiddelbart til investorene i lånet. Lånet er sikret ved transport av et 2. prioritetspant fra banken i en bygård i Oslo, verdsatt til kr 35 mill., bak lån på kr 10,5 mill. Låntaker har mottatt et bud på kr 31 mill. og basert på dette budet gis lånet sikkerhet innenfor 42 % av eiendommens verdi (LTV). Lånet har en løpetid på 18 mnd. hvor innfrielse skal skje gjennom salg av denne bygården eller andre eiendommer låntaker besitter. Låntaker har flere lån hos Perx i forbindelse med andre eiendomsprosjekter, alle i «good standing».

Fulltegnet

Folkefinans

Folkelån, også kalt folkefinansiering eller "peer-to-peer" lending er en kraftig voksende aktivaklasse internasjonalt og nå har vektsten også skutt fart i Norge.

Lån til privatpersoner, som aktivaklasse, korrelerer ikke med aksjemarkedet eller lån til bedriftsmarkedet, og egner seg derfor godt i en diversifisert portefølje.

Ofte refinansierer vi lån fra forbrukslånsbankene som har svært høy rente. Som långiver hos Perx er du med på å gjøre en stor forskjell for disse låntakerne.

I alle lån vi formidler i dag har sikkerhet i eiendom, som oftest i låntakers bolig. Dette gir deg som långiver god sikkerhet for din investering.

 

Her kan du lese en artikkel med en av våre långivere.

Her kan du lese mer om hvordan Perx fungerer.

Og her mer om folkefinansiering.

Slik investerer du i lån hos Perx

  1. Du må være registrert som långiver. Som en del av registreringsprosessen må du verifisere e-post og signere avtale digitalt.
  2. Via investeringsplattformen har du tilgang til lån med forskjellige løpetid og renter. Her har du også muligheten til å lese litt om hvem som ønsker å låne, hva pengene skal gå til og hva som stilles som sikkerhet for lånet.
  3. Når du har funnet et lån du har lyst til å investere i så velger du ønsket investeringsbeløp. Du vil deretter motta en melding med kontonummer og KID- nummer som benyttes for å sluttføre investeringsprosessen.
  4. Har du allerede ført over penger til din klientkonto hos Perx så blir investeringsbeløpet automatisk trukket fra denne kontoen. Du kan da se bort ifra kontonummer og KID- meldingen.

Minimumsinvesteringen er 1 000,-

Viktig praktisk informasjon:

I dag har investor mulighet til å tegne seg i lån uten dekning på klientkonto, dette for å senke barrieren for investering og med det bidrar til at lån fylles raskere og penger kommer i arbeid. En utfordring knyttet til dette er at enkelte investorer ikke alltid er påpasselige med å overføre penger til klientkonto umiddelbart etter at de har investert. Disse investorene følges opp av oss, men noen ganger kan det gå noen dager etter fulltegning på markedsplassen før alle investorer har dekning på klientkonto og lånet utbetales.

For å adressere dette, jobber vi i dag med implementering av «check-out» - funksjon for investerorer som vil forenkle overføring av midler til klientkonto og med det bidra til raskere dekning hos alle investorerene.

Så fort denne funksjonaliteten er implementert, vil vi vurdere om vi skal stenge for muligheten til å investere uten dekning på klientkonto.

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, vennligst kontakt oss på tlf 40 10 21 51 eller e-post kundeservice@perx.no

NB! Alle investeringer i lån hos Perx er juridisk bindende.

Risiko og mislighold

Det alltid være en viss risiko knyttet til det å låne ut penger.

For å redusere denne risikoen så mye som mulig har Perx en svært streng kredittpolicy.

Perx analyserer lånsøkers økonomiske situasjon og gjennomfører stresstester for å vurdere betjeningsevnen.

For lån uten sikkerhet krever vi en svært høy score hos kredittbyrået Experian. Vi sjekker Gjeldsregisteret, både på søknadstidspunktet og før utbetaling av lånet. Vi innhenter også lønnsdokumentasjon og seneste skattemelding fra lånekundene. I tillegg har Perx utviklet en kalkulator som beregner kundens disponible inntekt etter fratrekk av alle faste og variable kostnader.

Ved lån med sikkerhet i eiendom, benytter vi siste takst eller verdivurdering fra megler. Vi benytter også aktivt eiendomsdata fra Norges største boligdatabase, Eiendomsverdi AS. Eiendomsverdi AS er eid av DNB, Nordea, Sparebank1 og Eika Boligkreditt med 25% eierandel hver.

Vi setter risikoklasse ut ifra kriterier og vurderinger mht. betalingsevne, låntakers plan om innfrielse (hvis lånet er avdragsfritt) og hvor godt lånet er sikret.

Alle lån på plattformen er med sikkerhet i eiendom og hvor godt lånet er sikret (også kalt belåningsgraden) er et av de mest tungtveiende kriteriene når vi setter risikoprofil. Vi har følgende inndeling:

Klasse A: Belåningsgrad 70% eller lavere

Klasse B: Belåningsgrad 70% til 80%

Klasse C: Belåningsgrad 80 til 90%

Det vil si at hvis belåningsgraden er på 70%, må verdien på eiendommen vi har pant i falle med 30% eller mer for at vi skal være i fare for å ikke få dekket inn lånet ved et eventuelt tvangssalg.

Der hvor det etableres sikkerhet i bolig med pant, er det, som en ekstra sikkerhet for deg, en advokat som sitter på pantet; advokat Per Harald Gjerstad.

Men Perx er kun formidler av lånet, og all risiko tilknyttet lånet bæres av långiver. Ved investering i lån kan hele utlånsbeløpet utsettes for tapsrisiko.

Les mer om risiko og hvordan vi reduserer risikoen her.

Og mer om mislinghold, inndriving og inkasso her.

Perx er selvfølgelig registrert hos Finanstilsynet og er lovpålagt å følge deres regelverk.

Slik blir du långiver

Du starter med å registrere deg som långiver.

Registrerer du en bedrift som långiver, må du først registrere deg som privatperson, dette for at vi skal kunne verifisere at du har de nødvendige rettigheter. Når du har registrert deg selv og selskapet gir du oss beskjed så knytter vi dere sammen backend etterpå.

Deretter velger du hvilke lån du vil investere i.
Du får melding om hvor mye du skal betale, til hvilken konto med med hvilken KID for hvert enkelt lån du har investert i.

Perx samarbeider med Espos Norge som håndterer alle betalingstransaksjoner til og fra plattformen. Alle overføringer og oppgjør vil ha Espos Norge som mottaker/avsender.

Minste investering er kr 1 000.

Investering i lån / finansieringsvirksomhet kan bare drives av banker, kredittforetak og finansieringsforetak som har tillatelse til å drive slik virksomhet. Men det er et unntak:

Som finansieringsvirksomhet regnes ikke å yte lån gjennom plattformer for lånebasert folkefinansiering dersom:
a. plattformene drives av et låneformidlingsforetak eller finansforetak, og
b. långivers samlede utlån gjennom plattformene ikke overstiger 1 million kroner per år.

Perx Folkefinansiering AS er registrert låneformidlingsforetak hos Finanstilsynet.

De aller fleste lån er avdragsfrie.
Det betyr at kun renter betales hver måned.
Siste måned får du hele det utlånte beløpet tilbake.
Når vi mottar månedlige innbetalinger av renter fra låntakere utbetales disse fortløpende til din konto.

Eid av folket

Vi har så stor tro på folkefinansiering at selskapet også er eid av folket. Det er nå mer enn 500 medeiere i Perx. Vil du være med som medeier / aksjonær i Perx, kan du henvende deg til oss på mail: invest@perx.no