Perx Folkefinans

Den nye måten å låne og tjene penger på

Presentasjon av lånene

Ingen lån gitt siste 20 mnd er misligholdt

Mer enn 250 lån finansiert

Gj. avkastning p.a. 9,1%

Renten du ser er renten du får.

Lån 1563

Rente: 8.5%
Risikoklasse: B
Lånelengde: 12 mnd.
Lånebeløp: kr 235.000

Mann på Sørlandet søker lån for refinansiering av dyre forbrukslån. Dette er første av to til tre lån som skal gå til å refinansiering av denne gjelden. Han har god betjeningsevne med inntekter på over kr 700 000 fra fast inntekt og utleie av leiligheter. Det er etablert sikkerhet i boligen verdsatt til kr 3,5 mill, bak boliglånet på kr 2,1 mill, lånet er sikret innenfor 80 % av boligens verdi (LTV). Låntaker betaler kun renter i lånets løpetid på 12 mnd.

19.15 %

Gjenstående: kr 189.998

Lån 1560

Rente: 8.5%
Risikoklasse: A
Lånelengde: 12 mnd.
Lånebeløp: kr 250.000

Mann på Vestlandet søke midlertidig refinansiering av sitt boliglån. Lånsøker eier og driver en blomsterbutikk, og har i forbindelse med nedstengning under pandemien mistet sin inntekt, og boliglånet hans har følgelig blitt misligholdt, og må nå nedbetales. Blomsterbutikken er nå i drift og genererer en god inntekt. Han søker finansiering for å betale det misligholdte boliglånet. Han vil i lånets løpetid på 12 måneder søke om nytt boliglån i en annen bank. Dette er det første av totalt fire lån. Han har inntekt på over kr 700 000, som betjener løpende renter. Lånet vil ha førsteprioritetspant i boligen som er verdsatt til kr 3,5 millioner, lånet er sikret innenfor 27 % av boligens verdi (LTV). Låntaker betaler kun renter i lånets løpetid på 12 mnd

89.2 %

Gjenstående: kr 27.000

Lån 1555

Rente: 9%
Risikoklasse: A
Lånelengde: 12 mnd.
Lånebeløp: kr 500.000

Lønnsom eiendomsutvikler søker lån for kjøp av enebolig fra 2017 samt tilstøtende nabotomt i populært boligområde i Skien. Huset skal utvikles for utleie, mens på nabotomten skal det bygges 4 leiligheter for salg. Finansieringen selskapet søker består av flere del-lån, hvor dette på kr 500 000 er det første i rekken. Det er etablert 1. prioritetspant i eneboligen som skal leies ut samt tomten som skal bebygges, totalt verdsatt til kr 9,7 mill. Låntaker betaler kun renter i lånets løpetid på 12 mnd.

62.8 %

Gjenstående: kr 186.000

Mer om eiendomslån til selskaper

Wooden AS

En lokal eiendomsutvikler i Grenland med sterk underliggende lønnsomhet.

Invester i lån med 1. prioritetpant i hus som skal leies ut og tomt som skal bebygges.

Lånebeløpet kr 500 000
Rente 9 %
Løpetid 12 mnd

Slik investerer du

  1. Du må være registrert som långiver. Viktig: du må deretter verifisere din e-post og digitalt signere avtale.
  2. På plattformen velger du det lån du vil investere i.
  3. Deretter overfører du investert beløp

Du kan maksimalt tegne deg for kr 250 000 pr lån, minimumsinvesteringen er kr 1 000.

Etter din investeringen vil du få en melding om å betale, med konto og KID, for hver hvert lån du har investert i.

En investering i lån er juridisk bindende.

Har du spørsmål? Kontakt investorservice på telefon 9817 5292.

Registrer deg her

Slik tjener også du penger som banken - over 200 lån finansiert til nå

Som långiver hos Perx har du mulighet til å investere i lån til privatpersoner og bedrifter, og dermed ta del i den fortjenesten som tidligere var forbeholdt bankene.

Folkelån, også kalt folkefinansiering, crowdfunding og «crowdlending» er en kraftig voksende aktivaklasse internasjonalt, her i Norge ligger vi noe etter.

Lån til private, som aktivaklasse korrelerer ikke med aksjemarkedet eller lån til bedriftsmarkedet, og egner seg derfor godt i en diversifisert portefølje.

Perx er en norsk digital låneplattform. Som långiver investerer du i lån til privatpersoner og bedrifter som har vært gjennom Perx' kredittvurdering. Du oppnår attraktiv avkastning uten å ta for mye risiko.

Her kan du lese mer om hvordan Perx fungerer.

Ofte refinansierer vi lån fra forbrukslånsbankene som har svært høy rente. Som långiver hos Perx er du med på å gjøre en stor forskjell for disse låntakerne.

I de aller fleste privat lånene tar vi sikkerhet i bolig for din sikkerhet av investeringen.

Slik blir du långiver

Du starter med å registrere deg som långiver.

Registrerer du en bedrift som långiver, må du først registrere deg som privatperson, dette for at vi skal kunne verifisere at du har de nødvendige rettigheter. Når du har registrert deg selv og selskapet gir du oss beskjed så knytter vi dere sammen backend etterpå.

Deretter velger du hvilke lån du vil investere i.
Du får melding om hvor mye du skal betale, til hvilken konto med med hvilken KID for hvert enkelt lån du har investert i.

Perx samarbeider med Espos Norge som håndterer alle betalingstransaksjoner til og fra plattformen. Alle overføringer og oppgjør vil ha Espos Norge som mottaker/avsender.

Minste innskudd/investering er kr 1 000.
Du kan låne ut opp til kr 1 million pr år gjennom folkelån.

Når vi mottar månedlige innbetalinger fra låntakere utbetales disse fortløpende til din konto.

Registrer deg her

Attraktiv avkastning

Hos Perx kan du investere i lån som gir opptil 10% rente. De aller fleste lån er sikret med pant i eiendom.

Forvaltningsgebyr

I motsetning til de andre plattformene, betaler du ikke forvaltningsgebyr hos Perx.

Den renten låntaker betaler går uavkortet til deg som investor.

Vi fjernet forvaltningsgebyret månedskifte november / desember 2020 for nye lån.

Grundig kredittsjekk

Perx analyserer lånsøkers økonomiske situasjon og gjennomfører stresstester for å vurdere betjeningsevnen. For bedrifter benytter vi tredjepart for analyse og risikovurdering Veridian Corporate AS. I tillegg har vi samarbeid med MarchFirst og VAR Advisers. Les mer om hvordan vi kredittvurderer lånsøkere

Trygghet gjennom forsikringer

Låntakere får gratis dødsrisikoforsikring som medfører at lånet gjøres opp i sin helhet om låntaker faller fra.

Låntaker kan også tegne en egen kredittforsikring. En kredittforsikring medfører at lånets terminer betales av forsikringsselskapet i tilfeller der låntaker blir syk, permittert, arbeidsledig eller ufør.

Perx er registrert hos Finanstilsynet og er lovpålagt å følge deres regelverk.

Risiko

Å låne ut penger vil alltid være forbundet med risiko. For å redusere denne risikoen så mye som mulig har Perx en svært streng kredittpolicy.

For lån uten sikkerhet krever vi en svært høy score hos kredittbyrået Experian. Vi sjekker Gjeldsregisteret, både på søknadstidspunktet og før utbetaling av lånet. Vi innhenter også lønnsdokumentasjon og seneste skattemelding fra lånekundene. I tillegg har Perx utviklet en kalkulator som beregner kundens disponible inntekt etter fratrekk av alle faste og variable kostnader.

Kunder som får problemer med å betjene sine lån blir overført til vår inkassopartner, Lowell, som følger vanlige inkassorutiner overfor låntaker for å sikre innbetalinger over tid. Les mer om inkasso.

Ved lån med sikkerhet i eiendom, benytter vi siste takst eller verdivurdering fra megler. Der hvor slikt ikke foreligger benyttes konservativt anslag fra Virdi.

De aller fleste lån er avdragsfrie. Det betyr at kun renter betales hver måned. Siste termin får du hele det utlånte beløpet tilbake.

Å investere i lån til private og bedrifter gjennom Perx innebærer risiko. Perx er kun formidler av lånet, og all risiko tilknyttet lånet bæres av långiver. Ved investering i lån kan hele utlånsbeløpet utsettes for tapsrisiko.

Der hvor det etableres sikkerhet i bolig med pant, er det, som en ekstra sikkerhet for deg, en advokat som sitter på pantet.