Perx Folkefinans

Den smarte måten å investere penger på

0% mislighold siste 12 mnd

Mer enn 200 lån finansiert

Gj. avkastning p.a. 9,1%

Eiendomslån

Mega Eiendom AS

Mega Eiendom AS – erfaren eiendomsbesitter i Oslo kjøper næringseiendom i Nygaardskvartalet på Storo i Oslo. Selskapet har svært lav belåning på kun 50%. Alle eiendommene er utleid til veletablerte leietakere.

Sikkerhet er 1. prioritetspant i eiendom verdsatt til kr 34,5 mill samt personlige garantier


Lånebeløpet kr 2 000 000
Rente 8,0 %
Løpetid 18 mnd

Presentasjon av lånene

Lån 1149

Rente: 8.5%
Risikoklasse: A
Lånelengde: 12 mnd.
Lånebeløp: kr 1.000.000

Kvinne fra Haugesund ønsker å kjøpe inn et mikrohus hun har agentur på, både som demo og for utleie på Airbnb. Hun eier et mindre eiendomsselskap med flere utleieenheter, og i tillegg har hun hatt en trygg kommunal jobb i flere år. Samlet tar hun ut en lønn på kr 740 000. Lånet er sikret med 1. prioritetspant i bolig verdsatt til kr 5,3 mill. Hun betaler bare renter i lånets løpetid på 12 måneder, og hun har en plan om å innfri hele lånet i løpet av denne perioden.

18.7 %

Logg inn og investerRegistrer deg og invester

Lån 1147

Rente: 9.5%
Risikoklasse: B
Lånelengde: 12 mnd.
Lånebeløp: kr 250.000

Rørlegger i Trondheims området, med god inntekt, søker lån for refinansiering av kostbare forbrukslån. Det er etablert sikkerhet innenfor 85 % av boligens verdi, kr 3,1 mill, bak boliglånet. Låntaker betaler kun renter i lånets løpetid på 12 mnd. Lånet refinansieres inn i boliglånet etter lånets løpetid

52.8 %

Logg inn og investerRegistrer deg og invester

Lån 1153

Rente: 8%
Risikoklasse: A
Lånelengde: 18 mnd.
Lånebeløp: kr 2.000.000

Mega Eiendom AS - Erfaren eiendomsbesitter i Oslo, søker lån for kjøp av Nygaardskvartalet på Storo i Oslo. Selskapet har svært lav belåning på kun 50 %. Alle eiendommene er fullt utleid til veletablerte leietakere. Sikkerhet er 1. prioritetspant i eiendom verdsatt til kr kr 34,5 mill samt personlige garantier.

4.35 %

Logg inn og investerRegistrer deg og invester

Lån 1152

Rente: 10%
Risikoklasse: B
Lånelengde: 12 mnd.
Lånebeløp: kr 350.000

Råvaremegler i Stavanger området, med høy inntekt, søker lån for refinansiering av kostbare forbrukerlån. Dette er lån nummer to i forbindelse med refinansieringen Det er etablert sikkerhet innenfor 74 % av boligens verdi, kr 10,5 mill, bak boliglånet. Låntaker betaler kun renter i lånets løpetid på 12 mnd. Lånet refinansieres inn i boliglånet etter lånets løpetid.

18.86 %

Logg inn og investerRegistrer deg og invester

Lån 1150

Rente: 9%
Risikoklasse: A
Lånelengde: 12 mnd.
Lånebeløp: kr 375.000

Dette er siste lånet til forprosjekteringen av byggeprosess på Snarøya der låntaker bygger ny enebolig på egen tomt for salg. Han jobber innen shipping og offshore og har en meget høy inntekt samt en formue på kr 10.000.000. Det er etablert sikkerhet innenfor 75 % i eksisterende bolig, verdivurdert til kr 45.000.000 mill. bak boliglånet. Lånet er for å dekke siste del av forprosjektering for den nye boligen og er lån nr. tre i forbindelse med dette forarbeidet til utbyggingen. Låntaker betaler kun renter i lånets løpetid på 12 mnd.

25.33 %

Logg inn og investerRegistrer deg og invester

Slik investerer du

  1. Du må være registrert som långiver. Viktig: du må deretter verifisere din e-post og digitalt signere avtale.
  2. På plattformen velger du det lån du vil investere i.
  3. Deretter overfører du investert beløp

Du kan maksimalt tegne deg for kr 100 000 pr lån, minimumsinvesteringen er kr 1 000 for lån til private og kr 5 000 for lån til bedrifter.

Etter din investeringen vil du få en melding om å betale, med konto og KID, for hver hvert lån du har investert i.

En investering i lån er juridisk bindende.

Har du spørsmål? Kontakt investorservice på telefon 9817 5292.

Registrer deg her

Slik tjener også du penger som banken - over 200 lån finansiert til nå

Som långiver hos Perx har du mulighet til å investere i lån til privatpersoner og bedrifter, og dermed ta del i den fortjenesten som tidligere var forbeholdt bankene.

Folkelån, også kalt folkefinansiering, crowdfunding og «crowdlending» er en kraftig voksende aktivaklasse internasjonalt, her i Norge ligger vi noe etter.

Lån til private, som aktivaklasse korrelerer ikke med aksjemarkedet eller lån til bedriftsmarkedet, og egner seg derfor godt i en diversifisert portefølje.

Perx er en norsk digital låneplattform. Som långiver investerer du i lån til privatpersoner og bedrifter som har vært gjennom Perx' kredittvurdering. Du oppnår attraktiv avkastning uten å ta for mye risiko.

Her kan du lese mer om hvordan Perx fungerer.

Ofte refinansierer vi lån fra forbrukslånsbankene som har svært høy rente. Som långiver hos Perx er du med på å gjøre en stor forskjell for disse låntakerne.

I de aller fleste privat lånene tar vi sikkerhet i bolig for din sikkerhet av investeringen.

Slik blir du långiver

Du starter med å registrere deg som långiver.

Registrerer du en bedrift som långiver, må du først registrere deg som privatperson, dette for at vi skal kunne verifisere at du har de nødvendige rettigheter. Når du har registrert deg selv og selskapet gir du oss beskjed så knytter vi dere sammen backend etterpå.

Deretter velger du hvilke lån du vil investere i.
Du får melding om hvor mye du skal betale, til hvilken konto med med hvilken KID for hvert enkelt lån du har investert i.

Perx samarbeider med Espos Norge som håndterer alle betalingstransaksjoner til og fra plattformen. Alle overføringer og oppgjør vil ha Espos Norge som mottaker/avsender.

Minste innskudd/investering er kr 1 000 for lån til private og kr 5 000 for lån til bedrifter.
Du kan låne ut opp til kr 1 million pr år gjennom folkelån.

Når vi mottar månedlige innbetalinger fra låntakere utbetales disse fortløpende til din konto.

Registrer deg her

Attraktiv avkastning

Hos Perx kan du investere i lån som gir opptil 10% rente. De aller fleste lån er sikret med pant i eiendom.

Forvaltningsgebyr

I motsetning til de andre plattformene, betaler du ikke forvaltningsgebyr hos Perx.

Den renten låntaker betaler går uavkortet til deg som investor.

Vi fjernet forvaltningsgebyret månedskifte november / desember 2020 for nye lån.

Grundig kredittsjekk

Perx analyserer lånsøkers økonomiske situasjon og gjennomfører stresstester for å vurdere betjeningsevnen. For bedrifter benytter vi tredjepart for analyse og risikovurdering Veridian Corporate AS. I tillegg har vi samarbeid med MarchFirst og VAR Advisers. Les mer om hvordan vi kredittvurderer lånsøkere

Trygghet gjennom forsikringer

Låntakere får gratis dødsrisikoforsikring som medfører at lånet gjøres opp i sin helhet om låntaker faller fra.

Låntaker kan også tegne en egen kredittforsikring. En kredittforsikring medfører at lånets terminer betales av forsikringsselskapet i tilfeller der låntaker blir syk, permittert, arbeidsledig eller ufør.

Perx er registrert hos Finanstilsynet og er lovpålagt å følge deres regelverk.

Risiko

Å låne ut penger vil alltid være forbundet med risiko. For å redusere denne risikoen så mye som mulig har Perx en svært streng kredittpolicy.

For lån uten sikkerhet krever vi en svært høy score hos kredittbyrået Experian. Vi sjekker Gjeldsregisteret, både på søknadstidspunktet og før utbetaling av lånet. Vi innhenter også lønnsdokumentasjon og seneste skattemelding fra lånekundene. I tillegg har Perx utviklet en kalkulator som beregner kundens disponible inntekt etter fratrekk av alle faste og variable kostnader.

Kunder som får problemer med å betjene sine lån blir overført til vår inkassopartner, Lowell, som følger vanlige inkassorutiner overfor låntaker for å sikre innbetalinger over tid. Les mer om inkasso her.

Ved lån med sikkerhet i eiendom, benytter vi siste takst eller verdivurdering fra megler. Der hvor slikt ikke foreligger benyttes konservativt anslag fra Virdi.

De aller fleste lån er annuitetslån. Det betyr at både renter og avdrag betales med et fast beløp hver måned. Du binder altså ikke hele beløpet under lånets løpetid, men får en fast månedlig tilbakebetaling med god rente.

For lån, der hvor sikkerheten er svært god og låntaker har en strategi for refinansiering eller nedbetaling, yter vi også avdragsfrie lån, der betales rentene månedsvis, og hovedstolen ved den siste terminen.

Å investere i lån til private og bedrifter gjennom Perx innebærer risiko. Perx er kun formidler av lånet, og all risiko tilknyttet lånet bæres av långiver. Ved investering i lån kan hele utlånsbeløpet utsettes for tapsrisiko.