Perx Folkefinans

Den smarte måten å investere penger på

Lav risiko

Enkelt

Høy avkastning

Slik tjener også du penger på lån - mer enn 150 lån finansiert til nå

Som långiver hos Perx har du mulighet til å investere i lån til privatpersoner og bedrifter, og dermed ta del i den fortjenesten som tidligere var forbeholdt bankene.

Folkelån, også kalt folkefinansiering og «crowdlending» er en kraftig voksende aktivaklasse internasjonalt, gjort kjent gjennom Zopa, Lending Club, Funding Circle og svenske Lendify.

Lån til private som aktivaklasse korrelerer ikke med aksjemarkedet eller lån til bedriftsmarkedet, og egner seg derfor godt i en diversifisert portefølje.

Perx er en norsk digital låneplattform. Som långiver investerer du i lån til privatpersoner og bedrifter som har vært gjennom Perx' kredittvurdering. Du oppnår attraktiv avkastning uten å ta for mye risiko.

Her kan du lese mer om hvordan Perx fungerer.

Lån til private er refinansiering av kostbare forbrukslån med høy rente. Perx tilbyr låntaker en langt lavere rente. Som långiver hos Perx er du med på å gjøre en stor forskjell for disse låntakerne. Her tar vi også sikkerhet i boligen.

Slik blir du långiver

Du starter med å registrere deg som långiver. Deretter overfører du penger til din investeringskonto hos Perx. Når pengene er overført kan du begynne å investere i lån.

Du velger selv risikoprofil med tilhørende avkastning.

Perx samarbeider med Espos Norge som håndterer alle betalingstransaksjoner til og fra plattformen. Alle overføringer og oppgjør vil ha Espos Norge som mottaker/avsender.

Minste innskudd/investering er kr 1 000.
Du kan låne ut opp til kr 1 million pr år gjennom folkelån.

Når vi mottar månedlige innbetalinger fra låntakere utbetales disse fortløpende til din konto.

Registrer deg her

Attraktiv avkastning

Hos Perx kan du investere i lån som gir opptil 10% rente. De aller fleste lån er sikret med pant i eiendom.

Forvaltningsgebyr

I motsetning til de andre plattformene, betaler du ikke forvaltningsgebyr hos Perx.

Den renten låntaker betaler går uavkortet til deg som investor.

Vi fjernet forvaltningsgebyret månedskifte november / desember 2020 for nye lån.

Grundig kredittsjekk

Perx analyserer lånsøkers økonomiske situasjon og gjennomfører stresstester for å vurdere betjeningsevnen. For bedrifter benytter vi tredjepart for analyse og risikovurdering Veridian Corporate AS. I tillegg har vi samarbeid med MarchFirst og VAR Advisers. Les mer om hvordan vi kredittvurderer lånsøkere

Trygghet gjennom forsikringer

Låntakere får gratis dødsrisikoforsikring som medfører at lånet gjøres opp i sin helhet om låntaker faller fra.

Låntaker kan også tegne en egen kredittforsikring. En kredittforsikring medfører at lånets terminer betales av forsikringsselskapet i tilfeller der låntaker blir syk, permittert, arbeidsledig eller ufør.

Perx er registrert hos Finanstilsynet og er lovpålagt å følge deres regelverk.

Risiko

Å låne ut penger vil alltid være forbundet med en viss risiko. For å redusere denne risikoen så mye som mulig har Perx en svært streng kredittpolicy for usikrede lån. I tillegg til å kreve en høy score hos kredittbyrået Experian sjekker vi Gjeldsregisteret, både på søknadstidspunktet og før utbetaling av lånet. Vi innhenter også lønnsdokumentasjon og seneste skattemelding fra lånekundene. I tillegg har Perx utviklet en kalkulator som beregner kundens disponible inntekt etter fratrekk av alle faste og variable kostnader.

Basert på grunnlagsdata mottatt fra Experian er sannsynligheten for mislighold på de lånene som formidles av Perx som vist i tabellen under.

Risikoklasse A B C
Sannsynlighet for mislighold 0,24 % 0,67 % 1,45 %

Bedriftslån og lån til private som er sikret med pant i eiendom gis kun innenfor 85% av verdivurdering eller ved anslag fra Virdi.

Kunder som får problemer med å betjene sine lån blir overført til vår inkassopartner, Lowell, som følger vanlige inkassorutiner overfor låntaker for å sikre innbetalinger over tid. Les mer om inkasso her.

De aller fleste lån er annuitetslån. Det betyr at både renter og avdrag betales med et fast beløp hver måned. Du binder altså ikke hele beløpet under lånets løpetid, men får en fast månedlig tilbakebetaling med god rente.

For ett års lån, der hvor sikkerheten er svært god og låntaker har en strategi for refinansiering eller nedbetaling, yter vi også avdragsfrie lån.