PERX Folkefinansiering
Den smarte måten å investere penger på

Slik tjener du penger på forbrukslån

Med PERX kan du bruke bankenes forretningsmodell til å investere i lån, og dermed ta del i den fortjenesten som tidligere var forbeholdt bankene.

PERX er en interessant investeringsmulighet både for privatpersoner, selskaper og institusjonelle investorer.  

Stadig flere ser etter investeringsmuligheter med høyere avkastning, diversifisering og lav korrelasjon med andre aktivaklasser. Om du er en av disse er PERX noe du bør vurdere.

PERX er en folkefinansieringsplattform, også kalt “crowdlending” eller “peer lending”. Ved å låne ut penger gjennom PERX kan du investere i lån til privatpersoner. Det gir god avkastning med forståelig risiko, samtidig som du bidrar til et lavere rentenivå for låntakere.

Folkefinansiering er en kraftig voksende aktivaklasse internasjonalt, gjort kjent gjennom bl.a. Zopa, Lending Club, Funding Circle og svenske Lendify. Lån til private som aktivaklasse korrelerer ikke med bl.a. aksjemarkedet, og egner seg derfor godt i en diversifisert portefølje. PERX som første aktør, åpner denne aktivaklassen her i Norge.

Hvordan begynner jeg?

Du starter med å registrere deg som långiver. Deretter overfører du penger til din klientkonto, og plasserer pengene i lån. Avdrag og renter betales fortløpende tilbake til din konto, og du kan velge å investere i flere lån eller ta dem ut.

Lånene er sortert på forskjellige risikoklasser, fra A til D, hvor A har lavest risiko for mislighold. Den faste renten varierer etter risiko, men ligger mellom 4,5 og 8,5 prosent. Du kan dermed selv velge risikoprofil og tilhørende avkastning på din investering. Les mer om avkastning og risiko her.

Minimum investering på plattformen er kr 5 000, og minste investering pr lån er kr 1 000.

Som privatperson kan du maksimalt investere kr 600.000 om du er ordinær lønnsmottaker. Om du har ligningsformue på over kr 1.250.000 kan du investere inntil kr 1,6 millioner.

Velg risikoprofil og avkastning

For deg som investor er det helt gratis å bruke PERX. Vi tar heller ingen rentemargin, og krever heller ingen gebyrer fra deg som långiver.

Lånets faste rente er dermed den bruttoavkastningen du mottar.

Lånene klassifiseres i ulike risikogrupper med velkjent historikk for tap. De ulike gruppene har nominell rente mellom 4,5 og 8,5 prosent, basert på hvilken risikoprofil du har valgt på din investering.

Alle lån hos PERX er annuitetslån. Det betyr at både renter og avdrag betales med et fast beløp hver måned. Du binder altså ikke hele beløpet under lånets løpetid, men får en fast månedlig tilbakebetaling med en god rente.

De fleste lån på plattformen er refinansiering av kostbare forbrukslån med høy rente. I de fleste tilfeller mer enn halverer vi låntakers nominelle rente. Du som långiver er med på å gjøre en stor forskjell for disse låntakerne.

Vi foretar omfattende kredittsjekk

Å yte lån til private er naturligvis ikke som å ha pengene i banken, og vil være forbundet med en viss risiko for tap.

Tillit er avgjørende i PERX sin virksomhet. Derfor gjennomfører vi en omfattende kredittsjekk, hvor vi luker bort alle søkere med betalingsanmerkning.

Kun den beste delen av norske låntakere får låne penger gjennom PERX.

Vi analyserer nøye alle låntakeres økonomiske situasjon. Vi får detaljert informasjon om låntakerens økonomi fra en tredjepart (Experian). Denne sammenholder vi med informasjonen som leveres inn i forbindelse med lånesøknaden. Så vurderer vi dette mot den offentlige SIFO-modellen for å se hvor mye låntaker har igjen når alle leve- og lånekostnader er medtatt. Vår modell er strengere enn bankenes, og det er mange som ikke kommer igjennom vår kredittsjekk.

PERX etterlever regelverk knyttet til finansiering til private, og sikrer at lån kun ytes til de som tilfredsstiller Finanstilsynets retningslinjer.

Samtlige låntakere får en gratis dødsrisikoforsikring, som medfører at lånet gjøres opp i sin helhet om låntaker går bort. I tillegg kan låntaker tegne en egen kredittforsikring, disse er merket på plattformen. En kredittforsikring medfører at lånets terminer betales av forsikringsselskapet om låntaker blir syk, arbeidsledig eller ufør

Oppgjørsfunksjonen ivaretas av uavhengig tredjepart for din sikkerhet knyttet til oppgjør. PERX benytter eksternt inkassoselskap for inndrivelse av oppsagte lån for långivere.

Hva skjer om et lån misligholdes?

Selv om nordmenns betalingsmoral er høy og PERX har strenge kredittsjekkrutiner, vil det kunne skje at låntaker betaler terminbeløp for sent eller ikke gjør opp for seg.

Det er ikke uvanlig at terminbeløp betales etter forfallstidspunkt. Men bare i sjeldne tilfeller blir lånet vesentlig misligholdt. I så fall vil det bli drevet inn av inkassopartner og eventuelt solgt. Historikk fra Finanstilsynet viser at tap i forbrukslånsbanker i Norge de siste årene har ligget på lave og jevne nivåer, mellom 1 og 2 prosent.

Her kan du lese mer om avkastning og risiko ved investering i folkefinansierte lån hos PERX.

Slik fungerer PERX

image description
1
Opprett profil og
overfør til din klientkonto
image description
2
Invester i klassifiserte
og godkjente låntakere
image description
3
Motta månedlige
renter og avdrag

Invester i forbrukslån gjennom PERX

Nå kan du også være med!
image description
Slik tjener du penger på forbrukslån

Markedet for forbrukslån er på over 100 milliarder kroner, og har de siste årene gitt bankene eventyrlig avkastning.

Les mer
image description
Du vil vel ikke gi bort pengene dine?

Verdien på sparekontoen i banken vil være halvert i løpet av 20 år med dagens rentenivå. Heldigvis finnes det alternativer.

Les mer
image description
Rentes rente med PERX, en fremtidig mulighet?

Rentes rente får du når din månedlige renteinntekt blir stående på investeringskontoen og reinvestert over lengre tid.

Les mer
image description
Med PERX velger du risiko selv

Vi kredittscoreklassifiserer alle låntakere på lik linje som bankene, du velger hvem du vil låne til.

Les mer