PERX Folkefinansiering
Den smarte måten å investere penger på

Ny aktivaklasse med god avkastning!

Med PERX kan du bruke bankenes forretningsmodell til å investere i lån, og ta del i den fortjeneste som tidligere var tilgjengelig kun for bankene.

PERX tar grep innen delingsøkonomien som låneformidler.
Vår forretningsmodell gjør at du har tilgjengelighet til private lån.

Gjennom folkefinansieringsmetodikk kan du låne ut pengene dine til privatpersoner, og bidra til et lavere rentenivå for låntaker, mens du selv får en god avkastning.

Avkastning og risiko henger sammen, med økt risiko følger økt avkastning.

Lånets rente er den rente du mottar, PERX tar ingen rentemargin!
Låntaker klassifiseres i ulike risikogrupper og har nominell rente mellom 5 og 8,5 prosent.

Det er gratis å være långiver på PERX!

De fleste lån på plattformen er refinansiering av kostbare forbrukslån med høy rente. I de fleste tilfeller mer enn halverer vi låntakers nominelle rente. Du som långiver er med på å gjøre en stor forskjell for disse låntakerne.

Alle lån hos PERX er annuitetslån, det betyr at både renter og avdrag betales med et fast beløp hver måned. Du binder altså ikke hele beløpet under lånets løpetid, men får faste månedlig tilbakebetaling med en god rente.

Lån til private som aktivaklasse korrelerer ikke med aksjemarkedet ol, derfor bør en diversifisert portefølje også inneholde denne nye aktivaklassen. PERX som første aktør, åpner denne aktivaklassen her i Norge.

Lånebasert folkefinansiering eller crowdfunding har blitt anerkjent internasjonalt av crowdfundingplattformene Zopa, Lending Club, Funding Circle samt svenske Lendify.

Lån til private er forbundet med risiko for tap

Å yte lån til private er naturligvis ikke som å ha pengene i banken, men er forbundet med risiko.
Investert kapital er utsatt for risiko.

PERX gjennomfører en omfattende kredittsjekk.
Tillit er avgjørende i PERX sin virksomhet. Derfor gjennomfører vi en omfattende kredittsjekk og lar kun personer med god kredittverdighet låne penger gjennom PERX.
Vi analyserer nøye alle låntakeres økonomiske situasjon. Experian leverer detaljert informasjon vi sammenligner med skattemelding og lønnslipp, så sammenholder vi dette opp mot den offentlige SIFO-modellen for å se om hvor mye låntaker har igjen når alle leve- og lånekostnader er medtatt.

Kun låntakere uten betalingsanmerkning gjennomgås.

Formålet med denne kredittsjekken er å forhindre at tap for deg som långiver.

Vår modell er strengere enn bankenes, og ytterst få kommer igjennom vår kredittsjekk.

PERX etterlever regelverk knyttet til finansiering til private, og sikrer at lån kun ytes til de som tilfredstiller Finanstilsynets krav.

Spesielt utover dette får samtlige låntakere en gratis dødsrisikoforsikring, som medfører at lånet gjøres opp i sin helhet om låntaker går bort.

PERX fasiliterer lån og refinansiering til kun den beste delen av kun norske låntakere.

Oppgjørsfunksjonen ivaretas av uavhengig tredjepart for din sikkerhet knyttet til oppgjør.
PERX benytter eksternt inkassoselskap for inndrivelse av oppsagte lån for långivere.

Ved å låne ut penger utsettes du for tapsrisiko.
Historikk fra Finanstilsynet viser at lån fra forbrukslånsbanker i Norge har de siste årene ligget på lave og jevne nivåer mellom 1 til 2 prosent.
Å investere i lån gjennom folkefinansiering vil ikke gi den bredde en bank kan oppnå i sin utlånsportefølje, foreløpig er norsk regelverk slik at man kun kan yte lån i enkeltstående tilfeller, og følgelig kan tilsvarende bredde ikke oppnås.
Dette forholdet gjelder investering gjennom alle typer folkefinansieringsplattformer, uavhengig av om det er rettet mot SMB eller privatlån.

Så selv om PERX er strengere enn bankene i sin kredittvurdering, er det uten historiske tall vanskelig å kunne gi en formening om hvilken risiko for tap som foreligger.
Den rente som låntaker betaler går uavkortet til deg som långiver. Fratrukket tap på vesentlig misligholdte lån som selges, oppnår du den effektive avkastningen.
I dag er nominell rente på lånene mellom 5 og 8,5 prosent.

Selv om nordmenns betalingsmoral er høy, kan terminbeløp bli innbetalt forsinket. Et lån som er vesentlig misligholdt vil bli drevet inn av inkassopartner.

 

Minimum investering på plattformen er kr 5 000, og minste investering pr lån er kr 1 000.

Slik fungerer PERX

image description
1
Opprett profil og
overfør til din klientkonto
image description
2
Invester i klassifiserte
og godkjente låntakere
image description
3
Motta månedlige
renter og avdrag

Invester i forbrukslån gjennom PERX

Nå kan du også være med!
image description
Slik tjener du penger på forbrukslån

Markedet for forbrukslån er på over 100 milliarder kroner, og har de siste årene gitt bankene eventyrlig avkastning.

Les mer
image description
Du vil vel ikke gi bort pengene dine?

Verdien på sparekontoen i banken vil være halvert i løpet av 20 år med dagens rentenivå. Heldigvis finnes det alternativer.

Les mer
image description
Rentes rente med PERX, en fremtidig mulighet?

Rentes rente får du når din månedlige renteinntekt blir stående på investeringskontoen og reinvestert over lengre tid.

Les mer
image description
Med PERX velger du risiko selv

Vi kredittscoreklassifiserer alle låntakere på lik linje som bankene, du velger hvem du vil låne til.

Les mer