Slik tjener også du penger som banken - over 500 lån for over kr 100 mill. finansiert til nå.

Perx Folkefinans - en ny måte å investere på

Perx er en norsk digital plattform hvor private og bedrifter hjelper hverandre med finansiering man har behov for i ulike livssituasjoner.
Som långiver investerer du i lån til privatpersoner som har vært gjennom Perx' nøye kredittvurdering.

Perx tar ikke betalt i form av forvaltningsgebyr. Det betyr at renten som låntaker betaler går uavkortet til långiver.

Resultatet blir en meget konkurransedyktig avkastning, månedlige utbetalinger (som kan reinvesteres sånn at man oppnår "rentes rente") og sist, men ikke minst; långiver har ofte også sørget for at låntaker får økonomien på rett kjøl igjen, eller finansiert ulike prosjekter som hadde blitt betydelig dyrere via lån gjennom andre banker/plattformer.

Renten du ser er renten du får. 

Presentasjon av lånene

Ingen lån gitt de siste to årene er misligholdt

Lån med løpetid på 3-24 mnd

Mer enn 500 lån for over kr 100 mill. fullfinansiert

Gjennomsnittlig årlig avkastning 9,2%

Renten du ser er renten du får

Lån 1911

Rente: 10% p.a.
Risikoklasse: A
Lånelengde: 12 mnd.
Lånebeløp: kr 445.000

Småbarnsfamilie fra Rogaland med høy inntekt, søker et større lån for å overta huset de har leid i 2 år. I leiekontrakten ligger det en rettighet til å kjøpe huset for kr 4,2 mill, selv om dagens verdivurdering er på kr 5,8 mill. Det vil bli etablert 1. pri pant i denne boligen, Dvs en belåningsgrad på 72% (LTV). Transaksjonen skjer ved bruk av advokat. Familien stiller også med tilleggssikkerhet i en annen eiendom verdsatt til kr 4,2 mill, som kun er belånt med kr 1,5 mill. Den samlede sikkerheten er følgelig innenfor 60 % (LTV). Lånebehovet er delt opp i en serie med 10 lån a kr 445 000, slik at penger blitt satt i arbeid raskere. Dette er nr. 7 i rekken der foregående lån er nr. 1833, 1841, 1870, 1888, 1895 og 1910. Lånet er avdragsfritt over 12 mnd hvor renter betales hver måned. Lånene skal refinansieres med regulært boliglån etter at Innfris lånet før lånets løpetid vil du tjene renter for hele låneperioden.

12.81 %

Gjenstående: kr 388.000

Lån 1908

Rente: 9% p.a.
Risikoklasse: A
Lånelengde: 12 mnd.
Lånebeløp: kr 730.000

Mann på 66 år fra Tønsberg med kr 500 000 i leieinntekter, søker lån for kjøp av ny leilighet som skal inngå i hans eksisterende portefølje av utleieleiligheter. Lånet er godt sikret med 1. prioritetspant i leiligheten verdsatt til kr 2,5 millioner. Dette gir lånet en svært god sikkerhet innenfor 30% av verdi (LTV). Låntaker har tidligere hatt flere lån hos Perx, der alle har vært i «good standing» og punktlig tilbakebetalt. Lånet er avdragsfritt og går over 12 måneder, mens renter utbetales månedsvis. Dersom lånet innfris før utløpt låneperiode vil du allikevel tjene renter for hele perioden.

40.96 %

Gjenstående: kr 431.000

Lån 1899

Rente: 9% p.a.
Risikoklasse: A
Lånelengde: 24 mnd.
Lånebeløp: kr 500.000

Mann på 50 år fra Skien søker lån for oppføring av utleiehytter syd for Drammen. Lånet er sikret med 1. prioritets pant i hans hytte, nær Hardangervidda, nylig taksert til kr 6,5 mill. som gir en god sikkerhet innenfor 47% av hyttas verdi (LTV). Låntaker søker totalt kr 2,75 mill i lån hos Perx, der dette er det tredje av 4 planlagte lån. Han har solid erfaring fra eiendomsutvikling og eier flere selskaper. I 2021 tok han ut ca. kr 1 mill i utbytte og planlegger for solid utbytte også for 2023. Lånet er avdragsfritt over 24 mnd, hvor renter betales hver måned. Dersom lånet innfris før utløpt låneperiode vil du allikevel tjene renter for hele perioden.

61.8 %

Gjenstående: kr 191.000

Lån 1906

Rente: 11% p.a.
Risikoklasse: C
Lånelengde: 12 mnd.
Lånebeløp: kr 256.000

Mann på 52 år fra Oslo søker flere lån for å innløse et dyrt boliglån med sikkerhet i hans leilighet. Total lånebehov er på kr 4,3 mill fordelt over totalt 13 lån der dette er det siste. De tidligere lånene er sikret med 1. prioritetspant, lån 10-11 med 2 prioritetspant og lån 12-13 med 3. prioritetspant. Dette lånet er altså sikret med 3. prioritets pant på kr 3,3 mill i bolig på Oslo vest verdsatt til kr 4,8 mill og vil dermed være sikret innenfor 90 % av boligens verdi (LTV). Foregående lån er nr 1784, 1789, 1797, 1806, 1811, 1817, 1826, 1829, 1865, 1875, 1891 og 1902. Alle lånene er planlagt refinansiert hos tradisjonell boliglånsbank ved endt låneperiode. Dersom lånet innfris før utløpt låneperiode vil du allikevel tjene renter for hele perioden

67.19 %

Gjenstående: kr 84.000

Lån 1909

Rente: 10% p.a.
Risikoklasse: B
Lånelengde: 12 mnd.
Lånebeløp: kr 385.000

Mann 61 år fra Snarøya, med ledende stilling innen shipping og offshore, søker lån for å refinansiere Perx lån nr. 1531. Lånet ble gitt i forbindelse med forprosjektering av ny enebolig på utskilt tomt ved siden av hans eksisterende enebolig nær vannkanten på Snarøya. Byggetillatelse er gitt. Det er etablert sikkerhet innenfor 77 % (LTV) i eksisterende bolig, verdivurdert til kr 50 mill (før byggetillatelsen ble gitt), bak boliglånet på kr 35 mill samt noen private lån på kr 2,5 mill. Perx har tidligere gitt flere lån i forbindelse med dette prosjektet: (lån nr. 1549, 1566, 1669) samt låntakers to hytteprosjekter på Kvitfjell. (lån nr. 1608, 1611, 1623 og 1716.) Alle lånene er i "good standing". Dette lånet, sammen med de andre, vil bli innfridd ved salg av enten bolig eller hytteprosjektet. Låntaker betaler kun renter i lånets løpetid på 12 mnd. Innfris lånet før lånets løpetid tjener du likevel renter for hele låneperioden.

92.21 %

Gjenstående: kr 30.000

Lån 1910

Rente: 10% p.a.
Risikoklasse: A
Lånelengde: 12 mnd.
Lånebeløp: kr 445.000

Småbarnsfamilie fra Rogaland med høy inntekt, søker et større lån for å overta huset de har leid i 2 år. I leiekontrakten ligger det en rettighet til å kjøpe huset for kr 4,2 mill, selv om dagens verdivurdering er på kr 5,8 mill. Det vil bli etablert 1. pri pant i denne boligen, Dvs en belåningsgrad på 72% (LTV). Transaksjonen skjer ved bruk av advokat. Familien stiller også med tilleggssikkerhet i en annen eiendom verdsatt til kr 4,2 mill, som kun er belånt med kr 1,5 mill. Den samlede sikkerheten er følgelig innenfor 60 % (LTV). Lånebehovet er delt opp i en serie med 10 lån a kr 445 000, slik at penger blitt satt i arbeid raskere. Dette er nr. 6 i rekken der foregående lån er nr. 1833, 1841, 1870, 1888 og 1895. Lånet er avdragsfritt over 12 mnd hvor renter betales hver måned. Lånene skal refinansieres med regulært boliglån etter at Innfris lånet før lånets løpetid vil du tjene renter for hele låneperioden.

Fulltegnet

Folkefinans

Folkelån, også kalt folkefinansiering eller peer-to-peer lending er en kraftig voksende aktivaklasse internasjonalt.

Lån til private, som aktivaklasse korrelerer ikke med aksjemarkedet eller lån til bedriftsmarkedet, og egner seg derfor godt i en diversifisert portefølje.

Ofte refinansierer vi lån fra forbrukslånsbankene som har svært høy rente. Som långiver hos Perx er du med på å gjøre en stor forskjell for disse låntakerne.

I de aller fleste privat lånene tar vi sikkerhet i bolig for din sikkerhet av investeringen.

Her kan du lese mer om hvordan Perx fungerer.

Og mer om folkefinansiering her.

Slik investerer du i lån hos Perx

  1. Du må være registrert som långiver. Som en del av registreringsprosessen må du verifisere e-post og signere avtale digitalt.
  2. Via investeringsplattformen har du tilgang til lån med forskjellige løpetid og renter. Her har du også muligheten til å lese litt om hvem som ønsker å låne, hva pengene skal gå til og hva som stilles som sikkerhet for lånet.
  3. Når du har funnet et lån du har lyst til å investere i så velger du ønsket investeringsbeløp. Du vil deretter motta en melding med kontonummer og KID- nummer som benyttes for å sluttføre investeringsprosessen.
  4. Har du allerede ført over penger til din konto hos Perx så blir investeringsbeløpet automatisk trukket fra denne kontoen. Du kan da se bort ifra kontonummer og KID- meldingen.

Maksgrensen for en enkeltinvestering, uten å ha overført penger til din klientkonto, er 100 000,-. Minimumsinvesteringen er 1 000,-.
Ønsker du å investere mer, kontakt oss på tlf 9817 5292 eller e-post kundeservice@perx.no

Nb! Alle investeringer i lån hos Perx er juridisk bindende.

Har du spørsmål? Kontakt oss på telefon 9817 5292.

Risiko og mislighold

Selv om ingen av våre lån de to siste årene har blitt misligholdt vil det alltid være en viss risiko knyttet til det å låne ut penger.

For å redusere denne risikoen så mye som mulig har Perx en svært streng kredittpolicy.

Perx analyserer lånsøkers økonomiske situasjon og gjennomfører stresstester for å vurdere betjeningsevnen. For bedrifter benytter vi tredjepart for analyse og risikovurdering Veridian Corporate AS. I tillegg har vi samarbeid med MarchFirst og VAR Advisers.

For lån uten sikkerhet krever vi en svært høy score hos kredittbyrået Experian. Vi sjekker Gjeldsregisteret, både på søknadstidspunktet og før utbetaling av lånet. Vi innhenter også lønnsdokumentasjon og seneste skattemelding fra lånekundene. I tillegg har Perx utviklet en kalkulator som beregner kundens disponible inntekt etter fratrekk av alle faste og variable kostnader.

Ved lån med sikkerhet i eiendom, benytter vi siste takst eller verdivurdering fra megler. Der hvor slikt ikke foreligger benyttes konservativt anslag fra Virdi.

Der hvor det etableres sikkerhet i bolig med pant, er det, som en ekstra sikkerhet for deg, en advokat som sitter på pantet; advokat Per Harald Gjerstad.

Men Perx er kun formidler av lånet, og all risiko tilknyttet lånet bæres av långiver. Ved investering i lån kan hele utlånsbeløpet utsettes for tapsrisiko.

Les mer om risiko og hvordan vi reduserer risikoen her.

Og mer om mislinghold, inndriving og inkasso her.

Perx er selvfølgelig registrert hos Finanstilsynet og er lovpålagt å følge deres regelverk.

Slik blir du långiver

Du starter med å registrere deg som långiver.

Registrerer du en bedrift som långiver, må du først registrere deg som privatperson, dette for at vi skal kunne verifisere at du har de nødvendige rettigheter. Når du har registrert deg selv og selskapet gir du oss beskjed så knytter vi dere sammen backend etterpå.

Deretter velger du hvilke lån du vil investere i.
Du får melding om hvor mye du skal betale, til hvilken konto med med hvilken KID for hvert enkelt lån du har investert i.

Perx samarbeider med Espos Norge som håndterer alle betalingstransaksjoner til og fra plattformen. Alle overføringer og oppgjør vil ha Espos Norge som mottaker/avsender.

Minste innskudd/investering er kr 1 000.
Du kan låne ut opp til kr 1 million pr år gjennom folkelån.

De aller fleste lån er avdragsfrie. Det betyr at kun renter betales hver måned. Siste termin får du hele det utlånte beløpet tilbake. Når vi mottar månedlige innbetalinger fra låntakere utbetales disse fortløpende til din konto.

Eid av folket

Vi har så stor tro på folkefinansiering at selskapet også er eid av folket. Det er nå mer enn 500 medeiere i Perx. Vil du være med kan du henvende deg til oss på mail: invest@perx.no