Perx Folkefinans

Den nye måten å låne og investere

Presentasjon av lånene

Ingen lån gitt de siste 2 årene er misligholdt

Lån med løpetid på 3-24 mnd

Mer enn 400 lån finansiert

Gjennomsnittlig årlig avkastning 9,2%

Renten du ser er renten du får.

Lån 1716

Rente: 8%
Risikoklasse: A
Lånelengde: 12 mnd.
Lånebeløp: kr 800.000

Mann med høy inntekt bygger meget eksklusiv fritidseiendom på Kvitfjell Vest. Han har tidligere fått tre lån (nr. 1608, 1611 og 1623) til innledende fase av prosjektet, og dette fjerde skal finansiere kjøpet av 2 tomter (han tidligere har festet) hvor hytta skal stå på den ene. Det er etablert 2. prioritetspant i tomtene totalt verdsatt til 15,1 mill, bak de tre foregående lånene fra Perx. LTV på dette lånet er på solide 18%. Låntaker har fra tidligere flere lån hos Perx, knyttet til et annet prosjekt, som alle er i "good standing". Låntaker betaler kun renter i lånets løpetid på 12 mnd, men innfris lånet før tiden, tjener du likevel rentene for alle 12 månedene.

54 %

Gjenstående: kr 368.000

Lån 1726

Rente: 8.5%
Risikoklasse: A
Lånelengde: 15 mnd.
Lånebeløp: kr 435.000

Kvinne på 44 år fra Sør-Vestlandet søker lån i forbindelse med gjenoppbygging av hennes bolig som har brent ned. Kvinnens forsikringsselskap vil ikke dekke tilleggskostnader knyttet til dagens ekstraordinære materialkostnader og hun tvinges nå til å finansiere dette mellomlegget. Lånet er sikret med 2. prioritetspant i boligen som er forhåndstaksert til 4,1 mill bak et boliglån på 2,4 mill. Når vi tar med i beregningen lånet hos Perx får vi en belåningsgrad innenfor 70% (LTV) Lånet hos Perx skal dekke disse ekstra materialkostnadene samt installasjon av solcellepanel på taket til den snart gjenreiste boligen. Låntaker betaler kun renter i lånets løpetid på 15 mnd, men innfris lånet før tiden, tjener du likevel rentene for alle månedene.

52.64 %

Gjenstående: kr 206.000

Slik investerer du

  1. Du må være registrert som långiver. Viktig: du må deretter verifisere din e-post og digitalt signere avtale.
  2. På plattformen velger du det lån du vil investere i.
  3. Deretter overfører du investert beløp

Du kan maksimalt tegne deg for kr 250 000 pr lån, minimumsinvesteringen er kr 1 000.

Etter din investeringen vil du få en melding om å betale, med konto og KID, for hver hvert lån du har investert i.

En investering i lån er juridisk bindende.

Har du spørsmål? Kontakt investorservice på telefon 9817 5292.

Registrer deg her

Slik tjener også du penger som banken - over 400 lån finansiert til nå

Som långiver hos Perx har du mulighet til å investere i lån til privatpersoner og bedrifter, og dermed ta del i den fortjenesten som tidligere var forbeholdt bankene.

Folkelån, også kalt folkefinansiering, crowdfunding og «crowdlending» er en kraftig voksende aktivaklasse internasjonalt, her i Norge ligger vi noe etter.

Lån til private, som aktivaklasse korrelerer ikke med aksjemarkedet eller lån til bedriftsmarkedet, og egner seg derfor godt i en diversifisert portefølje.

Perx er en norsk digital låneplattform. Som långiver investerer du i lån til privatpersoner og bedrifter som har vært gjennom Perx' kredittvurdering. Du oppnår attraktiv avkastning uten å ta for mye risiko.

Her kan du lese mer om hvordan Perx fungerer.

Ofte refinansierer vi lån fra forbrukslånsbankene som har svært høy rente. Som långiver hos Perx er du med på å gjøre en stor forskjell for disse låntakerne.

I de aller fleste privat lånene tar vi sikkerhet i bolig for din sikkerhet av investeringen.

Slik blir du långiver

Du starter med å registrere deg som långiver.

Registrerer du en bedrift som långiver, må du først registrere deg som privatperson, dette for at vi skal kunne verifisere at du har de nødvendige rettigheter. Når du har registrert deg selv og selskapet gir du oss beskjed så knytter vi dere sammen backend etterpå.

Deretter velger du hvilke lån du vil investere i.
Du får melding om hvor mye du skal betale, til hvilken konto med med hvilken KID for hvert enkelt lån du har investert i.

Perx samarbeider med Espos Norge som håndterer alle betalingstransaksjoner til og fra plattformen. Alle overføringer og oppgjør vil ha Espos Norge som mottaker/avsender.

Minste innskudd/investering er kr 1 000.
Du kan låne ut opp til kr 1 million pr år gjennom folkelån.

Når vi mottar månedlige innbetalinger fra låntakere utbetales disse fortløpende til din konto.

Registrer deg her

Attraktiv avkastning

Hos Perx kan du investere i lån som gir opptil 10% rente. De aller fleste lån er sikret med pant i eiendom.

Forvaltningsgebyr

I motsetning til de andre plattformene, betaler du ikke forvaltningsgebyr hos Perx.

Den renten låntaker betaler går uavkortet til deg som investor.

Vi fjernet forvaltningsgebyret månedskifte november / desember 2020 for nye lån.

Grundig kredittsjekk

Perx analyserer lånsøkers økonomiske situasjon og gjennomfører stresstester for å vurdere betjeningsevnen. For bedrifter benytter vi tredjepart for analyse og risikovurdering Veridian Corporate AS. I tillegg har vi samarbeid med MarchFirst og VAR Advisers. Les mer om hvordan vi kredittvurderer lånsøkere

Trygghet gjennom forsikringer

Låntakere får gratis dødsrisikoforsikring som medfører at lånet gjøres opp i sin helhet om låntaker faller fra.

Låntaker kan også tegne en egen kredittforsikring. En kredittforsikring medfører at lånets terminer betales av forsikringsselskapet i tilfeller der låntaker blir syk, permittert, arbeidsledig eller ufør.

Perx er registrert hos Finanstilsynet og er lovpålagt å følge deres regelverk.

Risiko

Å låne ut penger vil alltid være forbundet med risiko. For å redusere denne risikoen så mye som mulig har Perx en svært streng kredittpolicy.

For lån uten sikkerhet krever vi en svært høy score hos kredittbyrået Experian. Vi sjekker Gjeldsregisteret, både på søknadstidspunktet og før utbetaling av lånet. Vi innhenter også lønnsdokumentasjon og seneste skattemelding fra lånekundene. I tillegg har Perx utviklet en kalkulator som beregner kundens disponible inntekt etter fratrekk av alle faste og variable kostnader.

Kunder som får problemer med å betjene sine lån blir overført til vår inkassopartner, Lowell, som følger vanlige inkassorutiner overfor låntaker for å sikre innbetalinger over tid. Les mer om inkasso.

Ved lån med sikkerhet i eiendom, benytter vi siste takst eller verdivurdering fra megler. Der hvor slikt ikke foreligger benyttes konservativt anslag fra Virdi.

De aller fleste lån er avdragsfrie. Det betyr at kun renter betales hver måned. Siste termin får du hele det utlånte beløpet tilbake.

Å investere i lån til private og bedrifter gjennom Perx innebærer risiko. Perx er kun formidler av lånet, og all risiko tilknyttet lånet bæres av långiver. Ved investering i lån kan hele utlånsbeløpet utsettes for tapsrisiko.

Der hvor det etableres sikkerhet i bolig med pant, er det, som en ekstra sikkerhet for deg, en advokat som sitter på pantet.