PERX Folkefinansiering
Den smarte måten å investere penger på
 • Lav risiko
 • Enkelt
 • Høy avkastning

Slik tjener du penger på lån

Med PERX kan du bruke bankenes forretningsmodell til å investere i lån, og dermed ta del i den fortjenesten som tidligere var forbeholdt bankene.

PERX er en interessant investeringsmulighet både for privatpersoner, selskaper og institusjonelle investorer.  

Stadig flere ser etter investeringsmuligheter med høyere avkastning, diversifisering og lav korrelasjon med andre aktivaklasser, som f.eks. aksjemarkedet. Om du er en av disse er PERX noe du bør vurdere.

PERX opererer en digital markedsplass for kapital, også kalt “crowdlending” eller “P2P lending”. Ved å låne ut penger gjennom PERX kan du investere i lån til privatpersoner. Det gir god avkastning med forståelig risiko, samtidig som du bidrar til et lavere rentenivå for låntakere.

Folkefinansiering er en kraftig voksende aktivaklasse internasjonalt, gjort kjent gjennom bl.a. Zopa, Lending Club, Funding Circle og svenske Lendify. Lån til private som aktivaklasse korrelerer ikke med bl.a. aksjemarkedet, eller lån til bedriftsmarkedet, og egner seg derfor godt i en diversifisert portefølje. PERX som første aktør, åpner denne aktivaklassen her i Norge.

Hvordan begynner jeg?

Du starter med å registrere deg som långiver. Deretter overfører du penger til din klientkonto. Når pengene er på konto kan du investere i lånene som ligger på den digitale markedsplassen. Avdrag og renter betales fortløpende tilbake til din konto, og du velger selv om du vil investere i flere lån eller ta dem ut.

Lån til privatpersoner er sortert på forskjellige risikoklasser, fra A til D, hvor A har lavest risiko for mislighold og tap. Den faste renten varierer etter risiko, men ligger mellom 4,5 og 8,5 prosent. Du kan dermed selv velge risikoprofil og tilhørende avkastning på din investering. Les mer om avkastning og risiko for privatlån her.

Minimum investering på markedsplassen er kr 1 000, og merk at minste investering per lån er kr 1 000.

PERX samarbeider med Espos Norge AS som håndterer alle betalingstransaksjoner til/fra og mellom låntaker og långiver. Så når du fortar en overføring til PERX plattformen vil Espos Norge AS være mottaker.

Du kan låne ut opp til kr 1 million pr år gjennom folkefinansiering.

Velg risikoprofil og avkastning

For deg som investor er det helt gratis å bruke PERX. Vi tar heller ingen rentemargin, og krever heller ingen gebyrer fra deg som långiver.

Lånets faste rente er dermed den bruttoavkastningen du mottar.

Lånene klassifiseres i ulike risikogrupper med velkjent historikk for tap. De ulike gruppene har nominell rente mellom 4,5 og 8,5 prosent, basert på hvilken risikoprofil du har valgt på din investering.

PERX tar hensyn til flere faktorer ved fastsettelse av risikogruppe som går på evnen til å betjene lånet,  samt potensiell sikkerhet om lånet ikke skulle bli gjort opp.

Alle lån er annuitetslån. Det betyr at både renter og avdrag betales med et fast beløp hver måned. Du binder altså ikke hele beløpet under lånets løpetid, men får en fast månedlig tilbakebetaling med en god rente.

De fleste lån på den digitale markedsplassen er refinansiering av kostbare forbrukslån med høy rente. I de fleste tilfeller mer enn halverer vi låntakers nominelle rente. Du som långiver er med på å gjøre en stor forskjell for disse låntakerne.

Vi foretar omfattende kredittsjekk

PERX gjennomfører de samme prosesser som en bank ovenfor lånesøkere, men er mye strengere til hvem vi legger tilgjengelig på plattformen:

 • Lånesøker MÅ være eldre enn 25 år
 • Ha årslønn på minimum kr 350 000
 • Være i jobb og hatt inntekt siste 2 år
 • For lån over kr 150.000 må man ha bolig
 • Selvfølgelig ingen betalingsanmerkninger
 • Gjennom Experian gjør vi automatisk kredittsjekk, og score må være høy, lave score, hvor bankene yter lån, kommer ikke gjennom hos PERX
 • Så analyserer vi nøye låntakers økonomiske situasjon, inklusiv stresstester, for å vurdere betjeningsevnen
 • Dokumentasjonen vi mottar er utskrift fra gjeldsregisteret, lønnslipper og skattemelding
 • Vi følger selvfølgelig de samme forskriftene som bankene

Vår modell er strengere enn bankenes, og det er mange som ikke kommer igjennom vår kredittsjekk, vi avviser over 95%.

PERX etterlever regelverk knyttet til finansiering til private, og tilfredsstiller Finanstilsynets retningslinjer.

Samtlige låntakere får en gratis dødsrisikoforsikring, som medfører at lånet gjøres opp i sin helhet om låntaker går bort.

Låntaker kan tegne en egen kredittforsikring, disse er merket med dette på plattformen. En kredittforsikring medfører at lånets terminer betales av forsikringsselskapet om låntaker blir syk, arbeidsledig eller ufør

Oppgjørsfunksjonen ivaretas av uavhengig tredjepart for din sikkerhet knyttet til oppgjør. PERX benytter eksternt inkassoselskap for inndrivelse av oppsagte lån.

Å yte lån er naturligvis ikke som å ha pengene i banken, og vil være forbundet med en viss risiko for tap.

Hva skjer om et lån misligholdes?

Selv om nordmenns betalingsmoral er høy og PERX har strenge kredittsjekkrutiner, vil det kunne skje at låntaker betaler terminbeløp for sent eller ikke gjør opp for seg.

Det er ikke uvanlig at terminbeløp betales etter forfallstidspunkt. Men bare i sjeldne tilfeller blir lånet vesentlig misligholdt. I så fall vil det bli drevet inn av inkassopartner og eventuelt solgt. Historikk fra Finanstilsynet viser at tap i forbrukslånsbanker i Norge de siste årene har ligget på lave og jevne nivåer, mellom 1 og 2 prosent.

Her kan du lese mer om avkastning og risiko ved investering i folkefinansierte privatlån hos PERX.

Inndriving og inkasso – hva skjer når låntaker ikke betaler?

Først av alt: Det er slett ikke uvanlig at låntaker betaler terminbeløpet etter forfallstidspunkt. De aller fleste gjør likevel opp for seg etter en hyggelig påminnelse.

PERX har en tett oppfølging og hurtig agering ved forsinket terminbetalinger og mislighold.

Terminvarsel sendes 7 dager før terminforfall, slik at låntaker er klar over at nå skal lånet snart betales, dette gjentas 3 dager før forfallet.

PERX setter lånet til status «bad standing» 5 dager etter forfall, om låntaker ennå ikke har betalt i henhold til nedbetalingsplanen.

Står terminen fortsatt ubetalt etter 14 dager, sendes det et inkassovarsel. Låntaker har nå ytterligere 14 dager på seg til å rette forholdet.

Betales det ikke, sies låneavtalen opp i sin helhet, og utestående beløp blir oversendt til inkassopartner for inndrivelse.

På denne måten klarer vi å avdekke alvorlige problemer hos låntaker hurtig, og kravet sikres i form av rettslige skritt som trekk i lønn og trygdeytelser eller sikkerhet i bolig mv.

Inkassopartner uttaler at de forventer å drive inn lånene, med forsinkelsesrenter, som mottas fra oss innen den opprinnelige låneperioden. Dette medfører at investor får tilbake sin investering med tillegg av forsinkelsesrenter. Uttalelsen er selvfølgelig ikke å regne som en garanti hverken fra PERX eller inkassopartner.

Tap for investor konstateres først når inkassopartner aktivt avslutter saken.

Historisk sett er det svært få som ikke gjør opp for seg. Av og til skyldes det uforutsette hendelser som død eller ulykker.

Alle våre lån har en gratis livsforsikring, hvor du som långiver er forsikringsmottaker om det verste skulle skje.

I tillegg har flere låntakere tegnet kredittforsikring, som innebærer at forsikringsselskapet dekker løpende terminer om uhellet er ute, som sykdom, arbeidsledighet eller annet.

Vi har inngått avtale med Nord-Europas største inkassoselskap, Lowell, om innfordring av oppsagte lån.

Slik fungerer PERX

image description
1
Opprett profil og
overfør til din klientkonto
image description
2
Invester i klassifiserte
og godkjente låntakere
image description
3
Motta månedlige
renter og avdrag

Invester i lån gjennom PERX

Nå kan du også være med!
image description
Slik tjener du penger på forbrukslån

Markedet for forbrukslån er på over 100 milliarder kroner, og har de siste årene gitt bankene eventyrlig avkastning.

Les mer
image description
Du vil vel ikke gi bort pengene dine?

Verdien på sparekontoen i banken vil være halvert i løpet av 20 år med dagens rentenivå. Heldigvis finnes det alternativer.

Les mer
image description
Rentes rente med PERX, en fremtidig mulighet?

Rentes rente får du når din månedlige renteinntekt blir stående på investeringskontoen og reinvestert over lengre tid.

Les mer
image description
Med PERX velger du risiko selv

Vi kredittscoreklassifiserer alle låntakere på lik linje som bankene, du velger hvem du vil låne til.

Les mer