Hvordan tjener vi penger?

Som en aktør innen delingsøkonomien er vi opptatt av å være transparente. Våre inntekter kommer kun fra låntakers etableringsgebyr og termingebyr.

Etableringsgebyr
Når et lån er klart for utbetaling trekkes fra et etableringsgebyr fra lånebeløpet. Etableringsgebyret er mellom 3 og 5% + mva.

Lån med sikkerhet
For å dekke våre kostnader knyttet til å få sikkerhet med pant tilkommer en kostand på kr 1 600.

Termingebyr
Det tillegges et månedlig termingebyr på kr 39 som låntaker betaler sammen med renter og avdrag.

Søk lån med BankID her                   Registrer deg som långiver her