Hvordan tjener vi penger?

Som en aktør innen delingsøkonomien er vi opptatt av å være transparente. Våre inntekter kommer fra låntakers etableringsgebyr og termingebyr, samt et porteføljegebyr fra långiver.

Etableringsgebyr
Når et lån er klart for utbetaling trekkes 3% i etableringsgebyr fra lånebeløpet.

Termingebyr
Det tillegges et månedlig termingebyr på kr 29 som låntaker betaler sammen med renter og avdrag.

Forvaltningsgebyr
Långivere betaler et forvaltningsgebyr tilsvarende 0,9 % p.a. av investert kapital.
Les mer om forvaltningsgebyr her.

 

Refinansier her                                                 Registrer deg som långiver