Hvordan tjener vi penger?

Som en aktør innen delingsøkonomien er vi opptatt av å være transparente. Våre inntekter kommer kun fra låntakers etableringsgebyr og termingebyr.

Refinansierer du lån som gir deg bedre økonomi kan du trekke fra disse kostandene på skatten.

Etableringsgebyr
Når et lån er klart for utbetaling trekkes fra et etableringsgebyr fra lånebeløpet. Etableringsgebyret er mellom 3 og 6% + mva.

Lån med sikkerhet
For å dekke våre kostnader knyttet til å få sikkerhet med pant tilkommer en kostand på kr 1 600 + mva.

Termingebyr
Det tillegges et månedlig termingebyr på kr 59 som låntaker betaler sammen med renter og avdrag.

Søk lån med BankID her                   Registrer deg som långiver her