Hva er folkefinansiering?

Folkefinansiering, eller crowdfunding, er en del av den fremvoksende delingsøkonomien hvor de med kapital bidrar til de som søker kapital. De ulike markedsaktørene tilbyr digitale plattformer som gjør det trygt og enkelt å ta del i denne fremvoksende økonomien.

Det finnes mange former for folkefinansiering, hvor de vanligste er:

  • Donasjon (Gi et beløp, ingen motytelse)
  • Belønning (Gi et beløp, og motta en belønning)
  • Aksjer (Gi et beløp, og bli medeier i et selskap)
  • Lån (Lån bort pengene dine mot renter)

Internasjonalt, og i Norge, er det lån til bedrifter og private som er størst og vokser raskest.

Private og bedrifter kan, gjennom plattformene hente finansiering fra enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner som går sammen om å finansiere større og mindre prosjekter som bedriften ønsker å realisere.

Slik fungerer folkefinansierte lån til privatpersoner også. Låneplattformer som Perx kobler sammen lånsøker og deg som ønsker å investere i slike lån på en trygg måte.

Her kan du lese mer om oss

Hva er folkefinansierte lån?

Folkefinansierte lån er en ny måte å tilby finansiering og lån til private og bedrifter både med og uten sikkerhet. Privatpersoner, bedrifter eller organisasjoner kan gjøre penger tilgjengelig for privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og bedrifter som ønsker finansiering og lån.

Folkefinansiering, som en del av delingsøkonomien, har et godt fotfeste i det norske markedet. Her kan du lese mer om hvordan det fungerer.