Hva er folkefinansiering?

Folkefinansiering, eller peer-to-peer lending, er en del av den fremvoksende delingsøkonomien hvor de med kapital bidrar til de som søker kapital. De ulike markedsaktørene tilbyr digitale plattformer som gjør det trygt og enkelt å ta del i denne fremvoksende økonomien.

Private og bedrifter kan, gjennom plattformene hente finansiering fra enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner som går sammen om å finansiere større og mindre prosjekter som bedriften ønsker å realisere.

Slik fungerer folkefinansierte lån til privatpersoner også. Låneplattformer som Perx kobler sammen lånsøker og deg som ønsker å investere i slike lån på en trygg måte.

Her kan du lese mer om oss

Her kan du lese mer om hvordan det fungerer.