Publisert: 9, mars 2017

Hva er folkefinansiering?

Folkefinansiering er en måte å samle inn penger til å støtte et prosjekt. Dersom noen mangler penger til å få gjennomført et eller flere prosjekter, kan enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner gå sammen om å finansiere dem.

Slik fungerer folkefinansierte lån også. Folkefinansiering, også kalt Crowdfunding, er et relativt nytt økonomisk begrep som har økt i popularitet i de siste årene. Både større prosjekter og personlige initiativer kan få støtte gjennom folkefinansiering. Dette skjer normalt gjennom egne portaler hvor de som søker støtte presenterer prosjektet sitt, og ber om støtte fra investorer. Investorene kan gå inn med små eller større beløp, og får normalt avkastning eller andre verdier i retur.

Plattformer som PERX, kobler sammen dem som søker folkefinansiering og deg som ønsker å investere i prosjektene på en trygg måte.

Hva er folkefinansierte lån?

Folkefinansierte lån er en ny måte å tilby forbruks- og refinansieringslån i Norge på. Det fungerer slik at du som privatperson med oppsparte midler, eller bedrifter og organisasjoner med overskudd, kan gå inn og gjøre penger tilgjengelig for andre personer som ønsker forbrukslån eller refinansiering. Folkefinansierte lån gjør forbruks- og refinanseringslån billigere, samtidig som du som investor tjener penger.

Folkefinansiering har økt i popularitet med hjelp fra sosiale medier de siste årene. Ofte brukes sosiale kanaler til å spre budskapet om prosjekter som søker folkefinansiering, og for å finne investorer. I politikken er folkefinansiering brukt i lang tid.

Privatpersoner og organisasjoner kan bidra til valgkamp med små eller store beløp, og være med å styre den politiske agendaen på den måten.

Folkefinansiering som en del av delingsøkonomien vil få et stort fotfeste i det norske markedet i tiden fremover – og vi inviterer deg til å bli med på den reisen.