Hva betaler du egentlig i rente på kredittkortet ditt?

Tall fra Gjeldsregisteret viser at gjennomsnittsrenten på kredittkort er økt med nesten 2 prosentpoeng i år. Etterspørselen etter refinansiering som innebærer en reell besparelse er høy, og stadig flere oppdager at folkefinansiering kan halvere rentekostnadene. Et folkelån er imidlertid ikke for alle, men har du orden i økonomien og er lei av å betale 20% i renter på kredittkortgjelden din bør du lese videre.

I april, da korona-pandemien traff Norge for fullt, skrev vi om bankenes manglende vilje til å sette ned renten på forbrukslån og kredittkort, se artikkel 8.april 2020. Nå viser de siste tallene fra Gjeldsregisteret at bankene ikke bare har unnlatt å sette ned rentene, de har faktisk satt dem opp! Gjennomsnittsrenten på forbrukslån har riktignok gått ned med 0,6 prosentpoeng til 14,34% siden årsskiftet, men på kredittkort har den økt med nesten 2 prosentpoeng til 19,73%. Dette til tross for at det generelle rentenivået har falt kraftig i 2020.

Den positive nyheten er at nordmenns totale rentebærende kredittkortgjeld er redusert med 10% siden årsskiftet. Lavere forbruk gjennom våren og sommeren på grunn av pandemien skal ta sin del av «æren» for denne utviklingen, men vi ser også at flere og flere ønsker å nedbetale forbruksgjeld raskere og billigere gjennom å refinansiere. Tilbudene om refinansiering skal man da heller ikke lete lenge etter. Finansagenter og forbruksbanker teppebomber oss digitalt med tilbud om refinansiering med løfter om lavere rente. Svært mange opplever imidlertid at reklamen ikke alltid holder det den lover, og at tilbudet man til slutt mottar ikke innebærer store besparelsen. Dette burde ikke overraske noen. Forbruksbankene opererer under det samme regulatoriske regimet og har de samme forventningsfulle aksjonærene. De er nødt til å ha høye rentemarginer for å etterkomme myndighetenes krav til soliditet og aksjonærenes krav til avkastning. Så må også bankene ta høyde for at en viss andel av kundene kommer til å påføre dem tap. Dette må de kundene som faktisk følger oppsatt betalingsplan eller som nedbetaler sin kredittkortgjeld lide for gjennom å betale høye renter.

Et folkelån representerer noe nytt i markedet for usikret kreditt. For deg med kredittkortgjeld og orden i økonomien innebærer refinansiering med folkelån at renten kuttes fra 19,73% til 7,9% eller lavere, altså mer enn en halvering av rentekostnaden! Dette er mulig fordi folkefinansiering er basert på at lånet finansieres av privatpersoner som investerer egne midler i kredittgodkjente lån som gjøres tilgjengelig på plattformen til Perx, les mer om hvordan det fungerer her. Nettopp fordi det er privatpersoner som står bak lånene er kredittprosessen vår streng. Vi mottar et stort antall søknader om folkelån hver dag, men kun de lånsøkerne med ryddig økonomi slipper gjennom nåløyet og inn på plattformen. På samme måte som våre låntagere opplever at de er med i en litt «eksklusiv» klubb, og har fått rentefordeler ikke alle får ta del i, skal våre långivere også oppleve lån til private som en attraktiv og innovativ investeringsform.

Ta grep, vær smart, sjekk ut Perx.no