Du vil vel ikke gi bort pengene dine?

Sparepengene du sylter ned i banken vil være halvert i løpet av 20 år med dagens rentenivå. Inflasjonen spiser opp sparepengene dine.

Heldigvis finnes det alternativer

Halverer kjøpekraften

Velger du som folk flest å ha penger i banken til 1 prosent rente eller mindre, vil det i praksis kunne bety en halvering av kjøpekraften din i løpet av 20 år dersom rente- og inflasjonsnivået fortsetter på samme nivå.

Det finnes mange gode alternativer, og de fleste aktivaklassene er bare noen tastetrykk unna.

Sparing handler om å finne den riktige balansen mellom avkastning og risiko. Ofte anbefales det at du lager deg en portefølje med flere aktivaklasser, og på den måten optimalisere du din investering.

Derfor bør du vurdere Perx

Perx er den første norske aktøren som lar nordmenn investere direkte i forbrukslån til privatpersoner, noe som kommer til å gi deg en forventet avkastning på mellom 4,5 og 7,9 prosent. Det er betydelig høyere enn de 1-2 prosentene du kan være heldig å få i banken.

Dette kan vi klare fordi Perx gir deg  tilgang til å investere i et lånemarked på over 100 milliarder kroner. Dette markedet vokser med mer enn 10 prosent i året, og har kun 1,2 prosent i tap.

Perx sin plattform bidrar til at du enkelt kan bygge en portefølje der din investering fordeles over flere lån i de kredittscorekategoriene du ønsker. Alt du må gjøre er å definere din risikoprofil.

NB! Det foreligger ikke historiske tapstall for investering i lån gjennom folkefinansiering da dette er helt nytt i landet. Videre kan det kun ytes lån i enkelstående tilfeller, uten at Finanstilsynet har definert «enkelstående tilfeller», følgelig kan ikke en godt vektet portefølje på eksempelvis over 50 lån for å minimere risiko etableres, foreløpig. Det er heldigvis politisk vilje til å endre dette.

God investering!