Forsikring

Perx har tilrettelagt for to forskjellige forsikringsordninger for våre låntakere.

  • Inkludert i alle lån er en dødsrisikoforsikring som dekker låntakere fra 23 år til 65 år. Denne er gratis
  • Valgfri betalingsforsikring som utløses ved midlertidig og fullstendig uførhet grunnet plutselig og uventet ulykkesskade eller sykdom, ufrivillig tap av arbeid og sykehusopphold

Se de ulike forsikringsdokumentene:

Kjøpsinformasjon »

Forsikringsbevis »

Forsikringsvilkår »

Perx er forsikrigsagent for Amtrust

Personvern ved AmTrust Insurance Services Norway AS »