Forsikring

Perx har tilrettelagt for to forskjellige forsikringsordninger for våre låntakere.

  • Inkludert i alle lån er en dødsrisikoforsikring som dekker låntakere fra 23 år til 65 år. Denne er gratis
  • Valgfri betalingsforsikring som utløses ved midlertidig og fullstendig uførhet grunnet plutselig og uventet ulykkesskade eller sykdom, ufrivillig tap av arbeid og sykehusopphold