Finansfremtiden ble med ett langt lysere

At den blågrønne regjeringen vil jobbe hardt for å få bukt med den skyhøye forbruksgjelden er gode nyheter for samfunnet. Men også landets gründere og investorer bør sette pris på at vi har en finansminister som følger med i timen.

Det er ingen nyhet at dyre forbrukslån kan være utfordrende å håndtere for dem som allerede er i en sårbar økonomisk situasjon.

Det bør derfor ikke komme som noen overraskelse at den nye blågrønne regjeringen varsler strengere lånekrav, og ønsker å innføre en øvre maksgrense for hvor høy den effektive renten skal være. Vi tror det er mange der ute som vil si dette er på høy tid. Kanskje med unntak av deltagerne i utbyttefesten; mandagens kursfall i Bank Norwegian kan tolkes som en indikator på at mange ser at festen nærmer seg slutten. Det er likevel ikke synd på dem. De har skummet fløten lenge nok.

Uansett er det mer enn dette som er interessant ved de blågrønnes politiske plattform.

Ny teknologi er løsningen

Regjeringen presiserer at velfungerende finansmarkeder er avgjørende for økonomiens vekstevne: Lønnsomme prosjekter må få tilgang til kapital, og det til en pris som gjenspeiler risikoen. Samtidig må damen og mannen i gata få tilstrekkelig tilgang til lån og investeringsmuligheter.

Videre ønsker regjeringen å tilrettelegge for teknologisk innovasjon i alle bransjer og redusere unødvendig regulering som kan være til hinder for dette.

Perx mener at et velfungerende marked oppnås når ny teknologi benyttes, og trygge, innovative forretningsmodeller tas i bruk.

Skal dette lykkes i Norge er vi imidlertid nødt til å holde mer enn rene festtaler.

Som påtroppende leder i et fintechselskap som jobber for å tilby folkefinansiering av usikrede privatlån i Norge, folkelån, er vi ikke i tvil om at innovasjon kombinert med ny teknologi og forenkling av det regulatoriske rammeverket er veien å gå.

For å illustrere; denne kombinasjonen muliggjør langt mer effektive kredittscoremodeller enn vi har i dag. Innenfor rammene til det kommende GDPR-direktivet, og som et supplement til klassiske kredittscoremodeller, vil Perx benytte big data til å analysere låntakers vaner, holdninger og adferd på nett.

Videre vil sikker og effektiv drift gjøre det mulig å formidle usikrede privatlån med svært lave renter. Vi snakker om en halvering fra dagens rentenivåer.

For nordmenn kan dette utgjøre rentebesparelser på 10 milliarder per år.

Se til Europa

I Europa, USA og mange store økonomier i Asia, er tilgangen til kapital allerede i ferd med å demokratiseres ved hjelp av ny teknologi og modernisering av gjeldende regelverk.

Folkefinansiering, eller crowdfunding som fenomen, har i praksis snudd opp ned på maktforholdene, og gitt enkeltpersoner og bedrifter muligheten til å finansiere seg til lavere renter enn via det tradisjonelle banksystemet. Selv i vårt naboland Sverige, tilbys nå lån til private uten sikkerhet til 2,95%.

Det er lysår unna den norske forbrukers virkelighet.

Et stort skritt i riktig retning

Perx er ikke alene om å ville tilby folkefinansiering i Norge. Dessverre har dagens regelverk og praksisen basert på dette gitt både Perx og tilsvarende virksomheter store utfordringer. Fortolkningen er rett og slett ikke tilpasset den virkeligheten som møter innovative fintechselskaper i 2018.

Det er derfor gledelig å se at finansminister Siv Jensen står for det hun tidligere har sagt, når den blågrønne regjeringen presiserer at de vil jobbe for et enklere Norge:

«Skapertrangen og kreativiteten i samfunnet må få slippe til. Det offentlige må ikke regulere mer enn det som er nødvendig. Regjeringen vil fjerne unødvendige forbud og reguleringer. Deregulering og ny teknologi kan bidra til en enklere hverdag for næringsdrivende, innbyggere og offentlig ansatte.»

Jeg er så enig i sitatet at det nesten er fristende å si at det er mine egne ord. Men, det skal jeg ikke skryte på meg. Det jeg imidlertid vil skryte av, forutsatt riktige rammebetingelser, er at min fremtidige arbeidsplass vil være i posisjon til å hjelpe både samfunnet og den blågrønne regjeringen.

Perx Folkefinansering vil bidra til et mer bærekraftig finansmarked, med lavere renter til låntaker og høyere avkastning for långiver. Ved å bruke ny teknologi tar Perx også sitt samfunnsansvar ved at folkelån kun vil tilbys dem som har økonomi til det.

Vil du være med på utviklingen, så heng på. Det skal jeg.