Maksimal nedbetalingstid på lån via Perx er 5 år. Refinansierer du eksisterende lån, kan vi yte tilsvarende nedbetalingstid som det lån du refinansierer.

Din gjeldsinformasjon fra Gjeldsregisteret henter du her: https://www.gjeldsregisteret.com/pages/innsyn-i-egne-opplysninger
Last ned informasjonen som et PDF-dokument, og last opp dokumentet på «Min Side».

Ønsker du å låne hos Perx kan du låne fra kr 50 000 til kr 250 000.

Våre samarbeidende banker kan låne deg inntil kr 5 millioner.

Det er kun mulig å søke lån gjennom Perx’ digitale plattform. Søknadsprosessen er enkel. Først identifiserer du deg med BankID. Så fyller du inn øvrig informasjon vi trenger for å få gjennomført vår kredittprosess. Til slutt bekrefter og signerer du lånetilbudet elektronisk ved bruk av BankID.

Det er individuell rentefastsettelse. Den nominelle renten du får avhenger av hvilken kredittscore som beregnes av kredittbyrået Experian. Våre nominelle renter er fra 4,5% til 7,9%

I gjennomsnitt tar det 5 dager fra godkjent søknad til lånet utbetales. Deretter tar det 2 – 3 dager før du har pengene på konto, eller til vi har gjennomført refinansiering av andre lån. Lånet ligger maksimalt ute i 14 dager på plattformen.

I gjennomsnitt ligger lånene 5 dager på plattformen før de er fylt opp. Lån som ikke er fylt opp innen 14 dager fjernes automatisk fra plattformen.

Ja, du kan når som helst innfri lånet. Du kan logge deg inn på «Min side» for å beregne det nøyaktige beløpet du skal innbetale.
For alle lån med løpetid på 12 måneder eller kortere, tatt opp etter mai 2021, må du betale renter for hele lånets løpetid.

Ja, selv om søknaden er godkjent og fylt opp på låneplattformen kan du velge å ikke akseptere lånet.

Perx formidler privatlån både med og uten sikkerhet. Lånet kan benyttes til refinansiering av andre lån, eller som et ordinært forbrukslån. Lånene er annuitetslån. Det vil si at samme beløp skal innbetales hver måned. Lån med sikkerhet er avdragsfrie ett års lån (noen ganger kan vi akseptere to års lån).

Alle som har norsk fødselsnummer, er over 21 år og bosatt i Norge kan søke om lån gjennom Perx. Og alle norske selskaper.

Etableringsgebyret brukes til å dekke kostnadene vi har til å drive selskapet. Etableringsgebyret på 3%, som trekkes før lånet utbetales, gjør at vi kan formidle lån til svært lave renter. For deg betyr det svært lave månedlige lånekostnader.

Nei, långiver og låntaker er anonyme for hverandre.

Perx har en streng kredittpolicy for å beskytte låntakere og långivere. De vanligste årsaker til et avslag er din kredittscore fra Experian, en totalvurdering av din økonomiske situasjon samt dine øvrige låneforpliktelser.

Nei, forfallsdato kan ikke endres.

Nei, det er ikke mulig å endre månedlige terminbeløp, men du står fritt til å innbetale mer, og dermed nedbetale lånet over kortere tid.

Ja, lånene som formidles gjennom Perx er basert på en fast rente gjennom hele låneperioden.

Du finner informasjon om lånet ditt ved å logge deg inn på «Min Side».

Ja, på «Min Side» vil du kunne beregne deg fram til innfrielsesbeløpet.

Du kan kun søke om ett lån gjennom Perx. Ønsker du et høyere lånebeløp eller annen nedbetalingstid må du søke på nytt, slik at det nye lånet også innfrir det gamle. Søker du lån på eiendom kan vi dele opp lånet i flere mindre listinger på plattformen.

Ja, logg deg inn på «Min side». Her kan du endre dine kontaktopplysninger.

Ja, du har angrerett. Du må kontakte Perx’ kundeservice (kundeservice@perx.no) og melde fra. Tidsfristen for å benytte angreretten er 14 kalenderdager fra låneavtalen er inngått, eller fra den dagen du mottar vilkår og opplysninger i samsvar med Finansavtaleloven §48 og §51 b. Ved bruk av angreretten skal du uten unødig opphold, og senest 30 kalenderdager etter at melding er sendt, tilbakebetale lånebeløpet og betale nominelle renter som er påløpt fra lånet ble benyttet til lånebeløpet blir tilbakebetalt.

Du kan laste opp dokumentene ved å logge deg på «Min side». Der finner du også linker til Skatteetaten og Gjeldsregisteret for å få tilgang til dine dokumenter.