FAQ – Søke lån gjennom PERX

Informasjon til låntakere

Det er kun mulig å søke lån gjennom den digitale plattformen. Alle andre lånesøknader avvises. Den enkle søknadsprosessen er gjort på 1-2-3:

 1. Oppgi ønsket beløp og løpetid
 2. Fyll inn den personlige informasjonen vi ber om
 3. Bekreft og signer med BankId

Hvert lån blir rentesatt individuelt. Det vil si at renten du får avhenger av hvilken kredittscore vi beregner. Jo bedre score, desto lavere rente. PERX bruker Experian sammen med vår egne unike scorebot for å beregne en kredittscore best tilpasset din profil.

Når dine opplysninger er bekreftet vil du motta et lånetilbud med rente basert på din kredittscore. Du har nå 14 dager på deg til å akseptere tilbudet.

Når du aksepterer tilbudet legges lånet ut på markedsplassen. Når lånet er fylt opp av långivere overføres pengene til avtalt konto neste bankdag. Du kan følge med på lånet ditt på «Min side».

Når du har akseptert lånetilbudet legges det ut på markedsplassen, og matches med långivere som vil låne til din profil. Hvis lånet ikke er fyllt opp 100% innen 14 dager kan du selv velge å slette søknaden, eller godkjenne et lavere lånebeløp såfremt långiverne godkjenner dette.

Ja, du kan når som helst innfri lånet. Du betaler rente til og med den dagen du betaler tilbake. Du kan logge deg inn på «Min side» for å se det eksakte beløpet.

Ja. Selvom søknaden din blir godkjent og fylt opp på markedsplassen kan du velge å ikke akseptere tilbudet.

PERX formidler privatlån uten sikkerhet. Dette kan benyttes til refinansiering av andre dyrere lån, eller som ordinært forbrukslån. Lånene er annuitetslån, det vil si at samme beløp skal innbetales hver måned.

For å søke lån gjennom PERX må du være:

 • Norsk statsborger
 • Over 18 år
 • Innehaver av norsk bankkonto og BankId
 • Økonomisk ansvarlig og håndtere månedlige betalingsforpliktelser
 • Uten betalingsanmerkninger

Etableringsgebyret dekker PERX sine kostnader ved etablering av lånet. Ved å ta betalt for kredittsjekken sikrer PERX seriøse låntakere. Dette er en tillitserklæring til långiverne som vil være med på å redusere risiko og opprettholde gode renter.

Du kan bruke lånet til refinansiering eller andre formål du måtte ønske.

Nei. Slik informasjon er ikke tilgjengelig. Långiver og låntaker en anonyme for hverandre.

Det kan være flere årsaker til dette.

 • En totalvurdering av lånebeløpet sett i forhold til søkers økonomiske evne
 • Lånets størrelse i forhold til inntekt og øvrige forpliktelser
 • Inntekt de siste årene
 • Øvrige lån
 • Kredittscore

Nei. Forfallsdato settes automatisk til 30 dager etter utbetaling av lånet.

Nei. Det er ikke mulig å endre det avtalte månedlige beløpet.

Ja, forutsatt at renten ikke endres i låneperioden. Ved renteendringer vil du motta varsel om ny rente. Den nye rentesatsen trer i kraft 6 uker etter mottatt varsel.

Etter at lånet er innvilget kan du logge deg inn med BankID på «Min side». Her kan du følge med når lånet fylles opp, blir utbetalt, og nedbetales.

Ja. Logg deg inn på «Min side» og fyll inn datoen du ønsker å innfri lånet. Da vil du se totalbeløpet, som består av resterende lån og renter.

Ja, du kan søke om flere lån samtidig, men det er kun ett lån som kan ligge ute på markedsplassen av gangen. Du må ha nedbetalt et lån i 6 måneder innen du kan motta et nytt lånetilbud.

Ja. Logg deg inn på «Min side» og endre dine kontaktopplysninger.

Ja. Du har rett til å gå fra låneavtalen ved å gi skriftlig melding til långiverne innen 14 kalenderdager fra låneavtalen er inngått, eller fra den dagen du mottar vilkår og opplysninger i samsvar med finansavtaleloven §48 og §51 b.

Ved bruk av angreretten skal du uten unødig opphold, og senest 30 kalenderdager etter at melding er sendt, tilbakebetale lånebeløpet og betale nominelle renter som er påløpt fra lånet ble benyttet til lånebeløpet blir tilbakebetalt.

Angrerettsmelding sendes på epost til kundeservice@perx.no