FAQ – Søke lån gjennom PERX

Informasjon til låntakere

Det er kun mulig å søke lån gjennom den digitale plattformen. Alle andre lånesøknader avvises. Den enkle søknadsprosessen er gjort på 1-2-3:

 1. Oppgi ønsket beløp og løpetid
 2. Fyll inn den personlige informasjonen vi ber om
 3. Bekreft og signer med BankId

Hvert lån blir rentesatt individuelt. Det vil si at den faste renten du får avhenger av hvilken kredittscore vi beregner. Jo bedre score, desto lavere fast rente. PERX bruker Experian sammen med vår egne unike scorebot for å beregne en kredittscore best tilpasset din profil.

Når dine opplysninger er bekreftet vil du motta et lånetilbud med rente basert på din kredittscore. Du har nå 4 dager på deg til å akseptere tilbudet.

Når du aksepterer tilbudet legges lånet ut på markedsplassen. Når lånet er fylt opp av långivere overføres pengene til avtalt konto neste bankdag. Du kan følge med på lånet ditt på «Min side».

Når godkjente lånesøknader legges ut på markedsplassen matches de med långivere som ønsker å investere i dem. Dersom lån ikke fylles opp slettes lånet fra plattformen. Du kan kontakte oss for å søke om et lavere lånebeløp, eller akseptere en lavere kredittrisikoklasse med tilhørende høyere rente.

Ja, du kan når som helst innfri lånet. Du betaler rente til og med den dagen du betaler tilbake. Du kan logge deg inn på «Min side» for å se det eksakte beløpet.

Ja. Selv om søknaden din blir godkjent og fylt opp på markedsplassen kan du velge å ikke akseptere tilbudet. I tillegg har du full angrerett iht Finansavtaleloven, se "Har jeg angrerett". For bruk av angreretten må du kontakte kundeservice.

PERX formidler privatlån uten sikkerhet til fast rente. Lånet kan benyttes til refinansiering av andre dyrere lån, eller som ordinært forbrukslån. Lånene er annuitetslån, det vil si at samme beløp skal innbetales hver måned.

For å søke lån gjennom PERX må du være:

 • Norsk statsborger
 • Over 25 år
 • Inntekt over kr 350.000 Søker du om lån høyere enn kr 150.000 må du i tillegg ha egen bolig
 • Innehaver av norsk bankkonto og BankId
 • Økonomisk ansvarlig og håndtere månedlige betalingsforpliktelser
 • Uten betalingsanmerkninger

Etableringsgebyret dekker PERX sine kostnader ved etablering av lånet. Ved å ta betalt for kredittsjekken sikrer PERX seriøse låntakere. Dette er en tillitserklæring til långiverne som vil være med på å redusere risiko og opprettholde gode renter.

Du kan bruke lånet til refinansiering eller andre formål du måtte ønske.

Nei. Slik informasjon er ikke tilgjengelig. Långiver og låntaker er anonyme for hverandre.

Det kan være flere årsaker til dette.

 • En totalvurdering av lånebeløpet sett i forhold til søkers økonomiske evne
 • Lånets størrelse i forhold til inntekt og øvrige forpliktelser
 • Inntekt de siste årene
 • Øvrige lån
 • Kredittscore

Nei. Forfallsdato settes automatisk til 30 dager etter utbetaling av lånet.

Nei. Det er ikke mulig å endre det avtalte månedlige beløpet. Men du står fritt til innbetale mer, og dermed nedbetale lånet over kortere tid.

Ja. Alle lån er annuitetslån med fast rente.

Etter at lånet er innvilget kan du logge deg inn med BankID på «Min side». Her kan du følge med når lånet fylles opp, blir utbetalt, og nedbetales.

Ja. Logg deg inn på «Min side» og fyll inn datoen du ønsker å innfri lånet. Da vil du se totalbeløpet, som består av resterende lån og renter.

Du kan kun ha ett lån gjennom PERX, ønsker du et høyere lånebeløp eller annen løpetid, må du søke på nytt slik at det nye lånet også innfrir det gamle.

Ja. Logg deg inn på «Min side» og endre dine kontaktopplysninger.

Ja. Du har rett til å gå fra låneavtalen ved å gi skriftlig melding til långiverne innen 14 kalenderdager fra låneavtalen er inngått, eller fra den dagen du mottar vilkår og opplysninger i samsvar med finansavtaleloven §48 og §51 b.

Ved bruk av angreretten skal du uten unødig opphold, og senest 30 kalenderdager etter at melding er sendt, tilbakebetale lånebeløpet og betale nominelle renter som er påløpt fra lånet ble benyttet til lånebeløpet blir tilbakebetalt.

Angrerettsmelding sendes på epost til kundeservice@perx.no

Du kan når som helst finne frem og laste opp etterspurte dokumenter på «Min side»

Lånet ligger på markedsplassen i 14 dager, og kan utfra markedssituasjoner utvides med ytterligere 7 dager. Erfarigsmessig blir mindre lån under kr 100 000 raskest koblet på markedsplassen.
Maksimal løpetid på nye lån via PERX er 5 år. Refinansierer du eksisterende lån, kan vi yte en løpetid som er opptil like lang som det gjenstående løpetid på det lån du refiansierer.
Du kan kun ha ett lån om gangen gjennom PERX. Ønsker du å låne mer, må du også refinansiere eksisterende lån gjennom PERX
Terminvarsel sendes 7 dager før termin forfall, så du er klar over at nå skal lånet snart betales, dette gjentas 3 dager før forfallet. Står terminen fortsatt ubetalt 14 dager etter terminforfall, sendes det et inkassovarsel. Da har du kun 14 dager på deg til å rette forholdet. Betales det ikke, sies låneavtalen opp i sin helhet, og utestående beløp blir oversendt til inkassopartner for inndrivelse. Dette er veldig strengt, men det er slik vi klarer å tilby uslåelige betingelser.
Din gjeldsinformasjon fra Gjeldsregisteret henter du her: https://www.gjeldsregisteret.com/pages/innsyn-i-egne-opplysninger. Last ned informasjonen som en pdf, og last opp dokumentet hos PERX.
Ønsker du å refinansiere kostbare lån hos PERX kan du låne kr 200.000. Nye lån er makismal lånebeløp kr 150.000.