FAQ – Investere gjennom PERX

Informasjon til långivere

Du kan raskt begynne å investere i lån gjennom to enkle trinn:

  1. Opprett en konto med identifisering gjennom BankID
  2. Sett inn penger på konto

Alle privatpersoner og bedrifter med overskuddslikviditet, det vil si ekstra penger på konto, kan investere i lån med PERX Folkefinansiering AS. Vilkår for å delta er at långivere kun skal plassere fritt tilgjengelig kapital som er ubeheftet, og at de ikke tilbyr og/eller har andre utlån utenfor plattformen. Deltakelse på plattformen kan ei heller være hovedinntekt eller knyttet til en mer permanent næringsvirksomhet for långiver. Långiver kan ikke drive organisert utlånsvirksomhet, men foretar en passiv plassering via plattformen.

Nei. Långiver og låntager er anonyme for hverandre.

Hos PERX Folkefinansiering AS kan du registrere deg som långiver, minimum investering er fra kr 5 000 og oppover. Minstebeløp å investere i hvert enkelt lån er kr 1 000.

Privatpersoner:

Maksimalt utlånsvolum kan til enhver tid være: For ordinære lønnsmottaker 600 000 NOK, og for formuende (med nettoformue iht skattemelding over 1 250 000 NOK) er grensen 1 600 000 NOK.

Næringsdrivende:

For næringsdrivende er maksimalt utlånsvolum 5 000 000 NOK.

Finansielle institusjoner / Stiftelse / Forening / Andre: For institusjoner med tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet eller utlån etter særlovgivningen er det ingen begrensning. Kontakt oss på kundeservice@perx.no.

Når godkjente lånesøknader legges ut på markedsplassen matches de med långivere som ønsker å investere i dem. Dersom lån ikke fylles opp slettes søknaden. Investert beløp fristilles deretter til din klientkonto.

Alle låntagere mottar sin individuelle rente beregnet ut fra risikoprofilen de tilhører. Jo større risiko du som investor tar, desto høyere blir avkastningen. Du vil tjene mest penger på låntagere med middels til høy risikoprofil.

Ja. Som investor er du selv ansvarlig for å opplyse om dine inntekter og betale skatt. PERX Folkefinansiering AS rapporterer til skattemyndighetene.

PERX Folkefinansiering AS ønsker å tilby trygg folkefinansiering og gjør det vi kan for å sikre dine investeringer. I tillegg til grundige kredittsjekker, spredning av risiko og forsikring mot død og arbeidsledighet sørger vi for ekstra god oppfølging av våre låntagere. Du investerer kun i en andel av hvert enkelt lån. Dette minimerer muligheten for tap.

Når en låntager ikke betaler hele eller deler av lånet sitt vil din andel bli regnet som tap. Vi representerer dine interesser og har tett oppfølging av alle låntagere. Inkasso er siste utvei. Alle inndrevne beløp overføres til din konto fortløpende.

I prinsippet ingenting. Låneavtalen er mellom deg og dine låntagere. Dette medfører at avtalen fortsatt er bindende mellom partene.

Du kan investere ubegrenset i et lån. Basert på porteføljeteori anbefaler vi at du sprer investeringen din på flere lån, 10-15.
Et lån ligger ute på markedsplassen i 14 dager, men kan forlenges ytterligere 7 dager av markedshensyn.