FAQ – Investere gjennom PERX

Informasjon til långivere

Du kan raskt begynne å investere i lån gjennom to enkle trinn:

  1. Opprett en konto med identifisering gjennom BankID
  2. Sett inn penger på konto
Alle privatpersoner og bedrifter kan investere i lån med PERX Folkefinansiering AS.

Nei. Långiver og låntager er anonyme for hverandre.

Hos PERX Folkefinansiering AS kan du registrere deg som långiver, minimum investering er fra kr 5 000 og oppover. Minstebeløp å investere i hvert enkelt lån er kr 1 000.

Du kan maksimalt låne ut kr 1 million pr år. For institusjoner med tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet eller utlån etter særlovgivningen er det ingen begrensning.

Når godkjente lånesøknader legges ut på markedsplassen matches de med långivere som ønsker å investere i dem. Dersom lån ikke fylles opp slettes søknaden. Investert beløp fristilles deretter til din klientkonto.

Alle låntagere mottar sin individuelle rente beregnet ut fra risikoprofilen de tilhører. Jo større risiko du som investor tar, desto høyere blir avkastningen. Du vil tjene mest penger på låntagere med middels til høy risikoprofil.

Ja. Som investor er du selv ansvarlig for å opplyse om dine inntekter og betale skatt. PERX Folkefinansiering AS rapporterer til skattemyndighetene.

PERX Folkefinansiering AS ønsker å tilby trygg folkefinansiering og gjør det vi kan for å sikre dine investeringer. I tillegg til grundige kredittsjekker, spredning av risiko og forsikring mot død og arbeidsledighet sørger vi for ekstra god oppfølging av våre låntagere. Du investerer kun i en andel av hvert enkelt lån. Dette minimerer muligheten for tap.

Om en låntager ikke betaler hele eller deler av lånet sitt etter inndrivelse, vil din andel bli regnet som tap. Vi representerer dine interesser og har tett oppfølging av alle låntagere. Inkasso er siste utvei. Alle inndrevne beløp overføres til din konto fortløpende.

I prinsippet ingenting. Låneavtalen er mellom deg og dine låntagere. Dette medfører at avtalen fortsatt er bindende mellom partene. Selskapet som håndterer oppgjørsfunksjonen og inkassopartner vil vedlikeholde betalingser og avvikling

Du kan investere ubegrenset i et lån. Basert på porteføljeteori anbefaler vi at du sprer investeringen din på flere lån, 10-15.
Et lån ligger ute på markedsplassen i 14 dager, men kan forlenges ytterligere grunnet markedshensyn.
PERX sender betalingsvarsel 7 dager før terminforfall. Deretter sendes en hyggelig påminnelse 3 dager etter forfall. Står terminen fortsatt ubetalt etter 14 dager, sendes det et inkassovarsel. Låntaker har nå 14 dager på seg til å rette forholdet. Betales det ikke innen fristen, sies låneavtalen opp i sin helhet, og utestående beløp blir oversendt til inkassopartner for inndrivelse.
Låntaker kan kun ha ett lån gjennom PERX.
Noen låntakere tegner en kredittforsikringen, som er frivillig. Den dekker det månedlige terminbeløpet på lånet ditt dersom låntaker blir arbeidsledig eller permittert, langtidssykemeldt eller innlagt på sykehus. Alle låntakere er dødsrisikoforsikret av PERX, som gjør at utestående balanse utbetales i sin helhet ved død. Forsikringen gjelder for låntakere mellom 18 og 65 år ved inngåelse av endelig låneavtale, se vilkår.
Nåværende regelverk gjør at alle innbetalinger fra låntakere utbetales direkte til din bankkonto.