Publisert: 1, april 2020

Slik tjener du penger på forbrukslån!

Markedet for forbrukslån er på over 100 milliarder kroner, og har de siste årene gitt bankene eventyrlig avkastning. Nå gir Perx deg muligheten til å bli med på festen

Gjennom Perx kan privatpersoner i Norge for første gang investere i og tjene penger på forbrukslån til privatpersoner.

Her forteller jeg deg hvordan det virker.

Først i Norge

Som privatperson har det ikke vært mulig å investere direkte i forbrukslån i Norge. Og har du ikke hatt aksjer i forbrukslånsbankene har du rett og slett blitt utestengt fra festen. En fest du definitivt skulle ønske du var med på, for aktørene i dette markedet har i flere år levert en eventyrlig avkastning til sine eiere.

Nå endrer Perx spillereglene: Vi kutter ganske enkelt banken som mellomledd og gir deg direkte tilgang til dette markedet.

Perx er ingen bank, men registrert i Finanstilsynets konsesjonsregister som låneformidler der vi kobler långivere med låntakere. Med en forventet avkastning mellom 4,5 og 7,9 prosent skaper vi en attraktiv aktivaklasse for norske investorer, samtidig som også låntakerne får langt bedre vilkår.

Fasiliterer allerede lån for milliarder

Selv om Perx er først ute med lånebasert folkefinansiering av privatlån i Norge, er dette allerede stort i flere andre land.

De siste årene har vi vært vitne til en enorm vekst i utlånsvolum over folkefinansieringsplattformene som er blitt lansert. I USA og England kan man lese at plattformer som Funding Circle, Lending Club og Zopa har fasilitert lån for hundretalls milliarder kroner gjennom sine løsninger.
Selv svenske Lendify AB har nå passert milliarden.

Slik fungerer Perx

Perx tilbyr en plattform hvor låntakere og långivere kan henholdsvis søke om og gi (investere i) lån. Ved å kutte ut bankene som et fordyrende mellomledd, får låntakerne en lavere fast rente på sine lån samtidig som långiverne får en god avkastning.

For å sette riktig kredittscoreklasse på låntakere og riktig rente på lån, benytter Perx tilsvarende kredittsjekk som bankene, men er strengere i sin praksis. Perx har utviklet en egen scorebot som muliggjør utvidet kredittsjekk når datagrunnlaget er tilstrekkelig. I tillegg gis långiver muligheten til å spre investeringen over flere lån. Risikoen reduseres ytterligere gjennom at låntaker får fri dødsforsikring, og gis mulighet til å tegne en kredittforsikring.

Vår tekniske løsning bygger på Sales Force med en crowdfunding-applikasjon benyttet av over 400 finansinstitusjoner globalt. Oppgjørsfunksjonen er kjøpt av uavhengig tredjepart for å sikre trygg investering i lån gjennom Perx sin plattform.

Bygg din egen portefølje

Som ved alle investeringer i renteprodukter vil det alltid være noe risiko for mislighold  i porteføljen. Vi har derfor lagt lagt opp til at du som investor kan styre din ønskede kredittrisiko og forventede avkastning ved å bygge opp en godt vektet portefølje. På egne innloggede sider kan du selv velge hvem du vil låne ut dine sparepenger til. Du vil ikke se noe navn, men alder, kjønn, bosted (landsdel), inntekt og formål med lånet, og om låntaker har tegnet kredittforsikring.

Avkastning fra 4,5 til 7,9 prosent

Forventet avkastning på din portefølje vil ligge på mellom 4,5 og 7,9 prosent, avhengig av din risikoprofil og hvilke lån du investerer i.

Denne avkastningen er betydelig høyere enn mange andre aktivaklasser, for ikke å snakke om tradisjonelle bankinnskudd som gir deg negativ avkastning på grunn av inflasjon.

Utbetaling får du når låntakere betaler renter og terminbeløp på sine lån. Lånene som du har investert i kan ha forskjellige forfallsdatoer.

Perx er for alle

Det fine med Perx er at vi gir alle som vil, en mulighet til å investere i private lån. Ser man til aktørene som allerede er etablert i andre land, består investorene av privatpersoner, finansforetak, selskaper (SMB) og stiftelser/organisasjoner.

Dette er attraktivt for både store og små investorer som ønsker en god avkastning.

Vi håper du har lyst til å være med!