Publisert: 1, april 2020

Nå går Perx rett i strupen på bankene med folkefinansiert forbrukslån – folkelån

Perx var den første aktøren i Norge innen lånebasert folkefinansiering av private lån.

Vi skriver et nytt kapittel innen finansiell norgeshistorie.

Når bankene opererer med gjennomsnittlig forbrukslånrenter på 17,5%, samtidig som de har innskuddsrenter så lave at investorene i praksis taper penger, kan de egentlig takke seg selv.

Vårt utgangspunkt er at bankenes egen grådighet har vært med på å åpne dette markedet for nye aktører. Det har vi tenkt å benytte oss av.

Målet med Perx er enkelt: Vi skal gi långivere høyere renter på sin investering, og betydelig lavere rente til de som vil refinansiere sine dyre lån.

Bankene skjelver

Ifølge Finanstilsynet er markedet for forbrukslån i Norge på over 100 milliarder kroner, og vokser med 10 prosent årlig. Det er altså stor og økende etterspørsel etter kreditt i markedet.

Samtidig er nye EU-reguleringer og den globale digitaliseringen i ferd med å tvinge frem en ny konkurransesituasjon i den norske banksektoren. I praksis betyr det at nye aktører kommer inn i markedet fri for teknisk gjeld, tunge systemløsninger, kostbare organisasjoner og dyre distribusjonskanaler.

Resultatet er at de etablerte aktørene utfordres fra alle kanter. I tillegg til press fra etablerte konkurrenter og konvergerende bransjer, må de nå forholde seg til at små, agile og disruptive aktører går løs på enkelttjenester og leverer nye forretningsmodeller.

Der skal Perx spille en viktig rolle.

Nytt i Norge – velprøvd i utlandet

De siste årene har man vært vitne til en enorm vekst i utlånsvolum over flere P2P-plattformer internasjonalt. I USA og England ser man for eksempel at plattformer som Funding Circle, Lending Club og Zopa fasiliterer lån for hundrevis av milliarder kroner gjennom sine løsninger. Veksten gjør seg også synlig i verdsettelsen av disse selskapene, hvor den største europeiske aktøren Funding Circle i skrivende stund er verdsatt til over 1 milliarder euro.

Når lånebasert folkefinansiering lanseres i det norske markedet, blir det for første gang mulig for alle nordmenn å investere direkte i forbrukslån. Vi kutter banken som et fordyrende mellomledd, og matcher långiver og låntaker direkte gjennom vår egen plattform.

Perx er rigget for vekst

Perx ble etablert som selskap i august 2016 og ble registrert i Finanstilsynets konsesjonsregister i januar 2017.

Siden vi har vært et fintech-selskap fra dag én, har teknologien satt premissene for hvordan vi er  organisert. Vi er dermed rigget for å arbeide smidig og effektivt i alle prosesser, har stor kjernekompetanse på alle områdene internt, i tillegg til at vi har sterke samarbeidspartnere der vi trenger det.

Vi kommer inn i markedet med en helt annen kostnadsstruktur enn eksisterende aktører. Driveren bak den enorme veksten vi har sett i andre land er jo at dette kommer både långivere og låntaker til gode.

Vi gleder oss. Det håper vi du gjør også!