PERX Folkefinansiering
Den nye måten å låne og tjene penger på

«Vår drøm er å demokratisere finans på en trygg måte. La långivere og låntakere møtes
uten kostbare mellomledd, for refinansiering av dyre forbrukslån, ja alle former for lån.»

Andreas Gyrre, gründer & folkefinansiør

Om Lånebasert Folkefinansiering

Kan en låntaker få bedre vilkår samtidig som en sparer får høyere avkastning? Ja mener vi!

Derfor har vi startet PERX Folkefinansiering AS.
Vi er ikke en bank, men en låneformidler registrert i Finanstilsynets konsesjonsregister.

PERX knytter sammen låntakere og långivere uten å være en part, dette gir en fordel for både låntaker og långiver.

I vårt arbeid med å knytte sammen långivere og låntakere, benytter vi trygge og sikre prosesser.
Dette er løsninger tilsvarende hva bankene gjør i sitt arbeid knyttet til innskudd og utlån, selv om vi ikke er bank.

PERX kontrollerer i henhold til standardiserte AML rutiner og sanksjonslister.

Låntaker kontrolleres, vi gjennomfører kredittsjekk basert på Experians kredittscoremodell og om låntakeren har økonomi til å betjene lånet, basert på SIFO modellen. Videre følger vi Finanstilsynets retningslinjer om kredittgivning. For ytterligere å sikre rett kredittscoreklassifisering vil vi benytte Big Data og AI.

Vi bruker BankID til legitimering og pålogging.

All informasjon du oppgir her vil ikke bli videresolgt eller distribuert til andre, PERX er underlagt strenge retningslinjer knyttet til personvern.


Revisjon utføres av BDO AS og regnskap av Revisorgruppen AS

Kontakt oss!